"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-28

Umeåforskare prisas av prins Albert II av Monaco

NYHET Joacim Rocklöv, professor vid Umeå universitet, mottar 2019 års pris av Prins Albert II av Monaco och Pasteur-institutets för framstående forskning om miljö- och klimatförändringar och människors hälsa. Rocklöv får priset främst för sin forskning om spridningen av arbovirus, som dengue, Zika, chikungunya och gula febern, i ett globalt perspektiv.

Text: Ola Nilsson

– Det kom verkligen som en stor överraskning när brevet dök upp. Det känns fantastiskt hedrande och roligt att få ett sådant internationellt erkännande för vår forskning. Priset har bara delats ut två gånger tidigare till forskare vid Harvard och Yale, så vi på Umeå universitet är i framkant internationellt, säger Joacim Rocklöv.

I närmare tio år har Joacim Rocklöv och hans forskargrupp studerat hur klimatet och klimatförändringar påverkar myggor, och smittspridning. De har även belyst utvecklingsmöjligheter inom hälsosystem för att öka beredskapen inför epidemier, och för att motverka introduktion av nya myggburna sjukdomar.

I låg- och medelinkomstländer med tropisk eller subtropiskt klimat är arbovirus en stor belastning för sjukvården och för ekonomin. Man räknar bland annat med att cirka 100 miljoner personer uppvisar symptom för sjukdomen dengue varje år. Klimat- och miljöförändringar påverkar smittspridningen kraftigt, bland annat kan man se stora epidemier vid El Niño-förhållanden i Sydostasien.

I Europa ser situationen annorlunda ut. Här har vi fram till nu varit helt förskonande från dengue, gula febern, Zika och chikungunya, men de senaste 10-15 åren har det blivit vanligare med utbrott i södra Europa, och myggorna ökar varje år sin utbredning.

Joacim Rocklöv är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa. Han har bidragit till flera rapporter från FN:s klimatpanel IPCC och samarbetar med världshälsoorganisationen WHO, bland annat med att utveckla tidiga varningssystem för arbovirus, och för anpassning till förändrade klimatförhållanden. Rocklöv leder en rad olika externt finansierade projekt och samarbetar nära med forskare och beslutsfattare i Europa, Asien, Afrika och USA. Han har även utvecklat flera indikatorer som publiceras årligen för tidskriften Lancet för nedräkning 2030 om klimat och hälsa.

– Klimatförändringar är svårhanterliga genom att de stora fördröjningarna i klimatsystemet gör att det kan vara för sent att agera när vi väl ser konsekvenserna tydligt runt omkring oss. Vi som forskare måste därför vara kreativa och hitta nya metoder och sätt att beskriva vad ett förändrat klimat innebär för människors hälsa, och hjälpa beslutsfattare att fatta rätt beslut, säger Joacim Rocklöv.

Prins Albert II av Monaco - Institut Pasteur-priset hedrar stora vetenskapliga framsteg inom området nya sjukdomar. En internationell jury bestående av framträdande personer som utses gemensamt av Monacos vetenskapliga Center, stiftelsen Prince Albert II av Monaco och Institut Pasteur, har uppdraget att välja pristagare.

Priset delas ut av prins Albert II personligen vid en ceremoni i Monaco 28 mars. Institut Pasteur är en internationell forskningsstiftelse med säte i Paris som grundades 1887 av Louis Pasteur.

Se Pasteur-institutets film om Rocklöv

Porträtt på Joacim Rocklöv och hans forskning. På tydlig franska.

Medieklipp från Monaco om prisutdelningen

La Gazette de Monaco

Actualité de Monaco

Kontakt

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post