"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-31

Umeåkemist tilldelas pris för bästa avhandling

NYHET Emil Johansson som disputerade vid Umeå universitet i maj i fjol har tilldelats Ludwig Rambergs avhandlingspris i organisk kemi. I sitt avhandlingsarbete har han utvecklat molekyler som binder till virus och därmed blockerar viruset från att infektera celler och orsaka sjukdom, i detta fall i ögat.

Text: Ingrid Söderbergh

Min forskning är i dag inriktad mot att hitta nya antivirala läkemedel mot influensa och humant parainfluensa-virus.

– Det är såklart superkul att min avhandling, och allt det arbete som jag lagt ned, blev uppmärksammat med ett pris! Det hade jag inte förväntat mig. Sen känns det givetvis också extra speciellt med tanke på att det är första gången som priset ges ut. Lite trist däremot att jag inte hade möjlighet att närvara i person på prisutdelningen som var i Linköping på Svenska Kemisamfundets nationella möte, säger Emil Johansson.

Trots att virus upptäcktes redan 1898, finns i dag endast ett fåtal antivirala läkemedel på marknaden som kan användas mot både kända och nya sjukdomsframkallande virus. Ett sätt att stoppa virus från att infektera celler och orsaka sjukdom är att blockera vidhäftning medan ett annat sätt är att förhindra virus att frisätta sitt genetiska material.

Molekyler som blockerar

I sin avhandling har Emil Johansson forskat fram molekyler som blockerar dessa processer hos Coxsackievirus A24v och Adenovirus 37. Båda orsakar allvarliga, men ej livshotande ögonsjukdomar. Emil Johansson har framställt molekyler som härmar strukturer på värdcellens yta och därmed luras virus till att fästa till molekylerna i stället för till ytan på cellen.

– Molekylerna som jag framställde använde vi till att studera effekten på virusinfektion av celler, samt för att utvärdera och validera potentialen att utveckla nya typer av antivirala läkemedel, säger Emil Johansson.

Flytt till Uppsala

Emil Johansson jobbar i dag som Visiting Research Fellow på the Institute for Glycomics vid Griffith University i Australien. Det betyder att han är postdoktor fast med egen finansiering. Vägen dit blev krokig på grund av covid-19-pandemin.

– Min och min sambo Sandras plan efter disputationen var att direkt flytta till Gold Coast i Queensland i Australien för att fortsätta forskningen inom antiviral läkemedelsupptäckt och utveckling. Redan ett halvår innan disputationen hade jag blivit beviljad ett anslag från Richard Dahlboms stiftelse via Apotekarsocieteten.

Sommaren 2021 var dock gränsen till Australien stängd och därmed var paret tvungna att skjuta upp flytten på obestämd tid. Senare samma sommar blev Sandra erbjuden jobb som logoped på autismenheten på Region Uppsala i Uppsala.

– I november 2021 skolade jag in vår son Leon på förskola och började i och med detta att jobba på Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet med hit-to-leadutveckling av antibakteriella substanser.

Australien öppnar upp

Under vintern började Australien långsamt öppna upp och i början av 2022 fick familjen besked om att deras visum blivit godkända och det var fritt fram att åka. Efter många om och men kom de slutligen iväg och landade i Brisbane och slutligen Gold Coast i slutet av februari i år.

– Efter några hektiska veckor med att få i ordning lägenhet, hitta förskola åt sonen, och andra praktiska göromål började vi landa och jag startade på Institute for Glycomics. Min forskning är i dag inriktad mot att hitta nya antivirala läkemedel mot influensa och humant parainfluensa-virus. Min sambo jobbade första tiden på distans mot Region Uppsala men har nu fått jobb som logopedassistent på en privat klinik här.

Emil Johansson är uppvuxen i södra Sunderbyn utanför Luleå och avlade naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi vid Umeå universitet 2015 efter studier på Life Science-programmet. Kort därefter började han doktorera inom organisk kemi vid Umeå universitet. Mikael Elofsson, professor på kemiska institutionen vid Umeå universitet, har varit Emil Johanssons huvudhandledare.