"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-19 Uppdaterad: 2023-10-24, 13:29

Unikt forskningsprojekt undersöker lateralt våld

NYHET Hur och varför uppstår konflikter mellan och inom urfolksgrupper och lokalsamhällen? Det är frågor och ett forskningsområde som har beviljats nära 4 miljoner kronor. Projektet leds av Kristina Sehlin MacNeil, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Kristina Sehlin MacNeil berättar att just dessa frågor betyder mycket för henne eftersom det är något hon har funderat på och drömt om att få göra sedan doktorandtiden.

– I det här projektet ryms många av de lösa trådar som dök upp då. Att få forska om de här frågorna, orsaker till konflikt och konflikttransformering tillsammans med urfolk och lokalsamhällen, ligger mig mycket varmt om hjärtat. Här kommer jag både att få utveckla teorier och skapa rekommendationer för konflikthantering. 

– Jag är själv i projektet – men med många nära samarbeten, dels med personer i mina nationella nätverk, både akademiska och andra organisationer, och dels med forskare i Australien och Kanada. 

Det är Formas som beviljat 3 996 725 kronor för forskningsprojektet vars formella beskrivning är att ”… undersöka lateralt våld (intragruppskonflikt) i urfolks- och lokalsamhällen på den svenska sidan av Sápmi”.

Projektet bygger på kvalitativa fallstudier i tre kommuner på den svenska sidan av Sápmi. Data samlas in genom observationer och intervjuer med forskningsdeltagare från samiska och lokalsamhällen, där orsaker och effekter av lateralt våld kommer att analyseras systematiskt.