"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-30

Universitetet med i nytt nordiskt samarbete inom lärarutbildning

NYHET Nio universitet i Norden går nu samman i ett nytt nätverk för att stärka forskning och forskarutbildning på områden som är relevanta för lärarutbildning. I november är första träffen och fokus ligger inledningsvis på att nå bättre kunskap om möjligheter och utmaningar för lärarutbildningarna och för forskningen om lärarutbildning i de olika länderna.

Text: Marie Oskarsson

Nätverket Nordic Graduate School Network for Teacher Education Relevant Research (NorTED) är ett samarbete mellan nio universitet i Norden.

Syftet med nätverket är att stärka forskarutbildning och forskning på områden som är direkt relevanta för lärarutbildning i nordiska sammanhang. Det ska bland annat göras genom att underlätta olika typer av utbyten och samarbeten inom forskning och forskarutbildning mellan universiteten samt genom att tillhandahålla gemensamma kurser på doktorandnivå.

Nätverket ska även organisera årliga gemensamma seminariedagar med föreläsningar, workshops och kursinslag.

De första seminariedagarna hålls vid NTNU i Trondheim den 11-14 november 2019. Från Umeå universitet medverkar både seniora forskare och doktorander.

Lärarhögskolan i Umeå bedriver sedan länge ett mycket aktivt internationellt samarbete när det gäller forskning och forskarutbildning inom utbildningsvetenskap, men det nätverk som nu bildas har dels ett mer riktat fokus mot områden som är direkt relevanta för själva lärarutbildningen, dels sker det i mer omfattande och organiserade former än vad som tidigare har varit fallet”, säger Björn Norlin. Förhoppningsvis kan detta samarbete på sikt leda till att forskare och doktorander med intresse för att utveckla lärarutbildningarna i de nordiska länderna får en bättre plattform för forskning och samarbeten över landsgränserna.

De medverkande universiteten

Finland: Åbo Akademi

Danmark: Aarhus universitet

Island: Universitetet Háskóli íslands

Sverige: Umeå universitet, Högskolan Dalarna

Norge: Universitetet i Tromsö (Arktiska universitetet i Norge), Högskolan på Vestlandet, Högskolan i Sydost-Norge, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim

Nätverkets hemsida
http://nor-ted.com/

För mer information kontakta gärna