"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-02 Uppdaterad: 2023-02-23, 10:11

Regeringen uppmanar lärosäten: Upphör med kontakter och samarbeten med Ryssland och Belarus

NYHET Utbildningsminister Anna Ekström meddelade på en presskonferens under onsdagen att svenska lärosäten omedelbart ska frysa och stoppa sina utbildnings- och forskningssamarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Text: Johanna Fredriksson

Umeå universitet har i dag närmare 30 utbytesavtal med universitet i Ryssland och inga med universitet i Belarus. Universitetet har redan tidigare beslutat att inte skicka studenter på dessa avtal, eftersom det råder osäkra förhållanden i dessa länder och att Utrikesdepartementet, UD, har gjort en avrådan mot att resa till dessa områden.

Den nya uppmaningen innebär att forskningssamarbeten som bedrivs gemensamt med statliga lärosäten i Ryssland och Belarus eller som finansieras helt eller delvis av dessa länder ska frysas och stoppas. Avtal om nya samarbeten av denna typ ska heller inte ingås. 

Vi måste vara extra medvetna om alla dimensioner som kan finnas i ett samarbete.

Umeå universitet uppmanar därför samtliga fakulteter och institutioner att gå igenom och kontrollera sina forskningssamarbeten.

– Forskare, universitet och vetenskap är grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Men i denna oerhört svåra situationen som Europa befinner sig i gör att vi måste vara extra medvetna om alla dimensioner som kan finnas i ett samarbete, säger rektor Hans Adolfsson.

Särskilja institutioner och individer

Utbildningsministern betonade att i många utbildnings- och forskningssamarbeten finns det individuella kontakter mellan forskare i Sverige, i Ryssland och i Belarus. Många akademiker i Ryssland och Belarus kritiserar också, med fara för eget liv, öppet den ryska statsledningens agerande.

– Det är därför viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte per automatik likställs med statliga institutioner, sade Anna Ekström under presskonferensen.

Detta är något som Hans Adolfsson också vill betona:

– Utbildnings- och forskningssamarbeten är ofta baserade på individuella kontakter mellan forskare. Jag vill understryka vikten av att vi på Umeå universitet nu tar vårt ansvar och gör bedömningar från fall till fall om eventuella kontakter och samarbeten på individbasis är lämpliga. Det är samtidigt angeläget att skilja på statligt kontrollerade lärosäten och enskilda individer, då många forskare med fara för sitt eget liv kritiserar den ryska statsledningens agerande, säger han. 

Läs Hans Adolfssons rektorsblogg angående Ukrainakrisen. 

Se presskonferensen

Under presskonferensen med utbildningsministern deltog Hans Adolfsson som vice ordförande för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF). Du kan se presskonferensen på regeringens hemsida.