"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-08

Samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus avbryts omedelbart

NYHET Regeringen har uppmanat svenska lärosäten att inte fortsätta pågående samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner och att inte heller starta nya samarbeten. – Vi ser så här långt endast marginell påverkan för Umeå universitets verksamhet, säger Per Ragnarsson, ordförande för centrala krisledningen vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Det var onsdagen den 2 mars som regeringen uppmanade svenska lärosäten att frysa och stoppa sina utbildnings- och forskningssamarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Umeå universitet hörsammar regeringens uppmaning och har efter en snabb genomgång av pågående student- och personalutbytesavtal samt forskningsprojekt identifierat en handfull samarbeten som ryms inom denna definition. Efter samråd med berörd prefekt eller chef har de omedelbart satts på paus.

– Umeå universitet är en statlig myndighet och vi följer och kommer att följa de rekommendationer som vi får från regeringen om akademiska samarbeten, säger Per Ragnarsson, ordförande för centrala krisledningen samt biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Anställda berörs inte

Anställda ryska och belarusiska forskare, medarbetare och studenter vid Umeå universitet berörs inte av dessa åtgärder.

Några internationella samarbeten som sker mellan individuella forskare vid Umeå universitet och forskare i Ryssland och Belarus kommer också att fortsätta. I dessa samarbeten är varken finansiering eller avtal slutna med ryska eller belarusiska statliga organ.

– De ryska forskare som finns på Umeå universitet är anställda på Umeå universitet. Vi ser inte något skäl att agera på något särskilt sätt när det gäller dessa forskare utan de fortsätter med sitt viktiga arbete inom forskning respektive utbildning. Umeå universitet ser det som viktigt med statens värdegrund och att alla personer som arbetar på universitetet respekteras och har bra arbetsvillkor samt att vi ger stöd till alla medarbetare respektive studenter som känner oro utifrån kriget i Ukraina, säger Per Ragnarsson.

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86