"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista: kriget i Ukraina

Vid Umeå universitetet finns det forskning och kunskap inom flera olika områden som kan vara relevanta i rapportering och bevakning av kriget i Ukraina. På den här sidan hittar du som journalist en lista med kontaktuppgifter och kort beskrivning av ett urval av forskarna.

NATO-beslut och demokrati

Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap och forskar om makt och kön i relation till fred och fredsbyggande. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan å ena sidan fred och fredsbyggande, och å andra sidan makt, kön och jämställdhetspolitik och ser att det runt NATO-frågan finns intressanta aspekter på hur demokratin kan vara i fara om beslutet stressas fram.
Kontakt:
elisabeth.olivius@umu.se
+46 90 786 51 64
Läs mer om Elisabeth Olivius

Desinformation vid kriser i medier och sociala medier

Moa Eriksson Krutrök är lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap .  
Hon forskar om spridning av information och desinformation på sociala medier vid terrordåd och andra akuta kriser. En del av hennes forskning är särskilt inriktad på unga människor och sociala medieplattformar som TikTok.  
Kontakt:
moa.eriksson.krutrok@umu.se 
090-786 80 13 
Läs mer om Moa Eriksson Krutrök

 

Nina Khairova flydde från Ukraina i samband med Rysslands invasion 2022 och är anställd vid Umeå universitet som gästprofessor i datalingvistik vid institutionen för datavetenskap. Hon leder och medverkar i två studier, som båda syftar till att med hjälp av AI hantera missinformation när det gäller kriget och dess konsekvenser, inom såväl nyhetsrapportering som på sociala medier.  
Kontakt: 
nina.khairova@umu.se 
Läs mer om Nina Khairova 


Makroekonomiska effekter och effekter på finansiella marknader

Tomas Sjögren är professor i nationalekonomi vid Umeå Universitet. Han bedriver i första hand forskning inom området offentlig ekonomi men har även bedrivit forskning inom makroekonomi och finansiell ekonomi.

Kontakt:
tomas.sjogren@umu.se
090-786 99 94, 070-263 82 27
Läs mer om Tomas Sjögren


Fredsbyggande och återuppbyggnad av kulturarv efter krig

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap. 
Han är ansvarig för och undervisar inom Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet. Utöver det forskar han på fredsbyggande och återuppbyggnad av kulturarv efter krig. Han har även forskat om Balkankriget och dess effekter, samt kommer från Bosnien och har egna erfarenheter av krig och flyktingskap.  
Kontakt:
dzenan.sahovic@umu.se 
090-786 57 74 
Mer information om Dzenan Sahovic  

Internationellt straffrättsligt ansvar

Fanny Holm är universitetslektor vid Juridiska institutionen.
Hon forskar inom internationell straffrätt med särskilt fokus på brottsoffer. Hon kan svara på frågor om internationellt straffrättsligt ansvar kring den väpnade konflikten i Ukraina.  
Kontakt:
fanny.holm@umu.se 
090-786 77 11 
Mer information om Fanny Holm.

Krigsföring med skadliga ämnen

Per-Erik Johansson är föreståndare vid Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.  
Han kan svara på generella frågor om risker och konsekvenser kopplade till attentat och krigsföring med skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen samt radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen.  
CBRNE är en internationell förkortning som står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive. 
Kontakt:
per-erik.johansson@umu.se 
090-786 50 19 
Mer information om Per-Erik Johansson.


Virus som vapen i krig 

Fredrik Elgh är professor i virologi vid Umeå universitet samt överläkare i klinisk virologi vid Norrlands universitetssjukhus. 
Han är bland annat expert när det gäller forskning och diagnostik avseende farliga virus som kan utgöra allvarliga hot och som kan användas som vapen i krig och terrorism. Har jobbat med både USamerikanska och ryska smittskyddsmyndigheter samt varit ansvarig för uppbyggnad av virologisk expertkunskap vid det svenska Smittskyddsinstitutet (idag FoHM) samt FOI. 
Kontakt: 

fredrik.elgh@umu.se 
Mer information om Fredrik Elgh.

Krigsföring och politisk historia

Martin Hårdstedt är professor i historia. Han är militärhistoriker med kunskaper inte bara om krigföringen utan även politisk historia (inte minst Finland och Norden).  
Kontakt: 
martin.hardstedt@umu.se
070-176935 
Mer information om Martin Hårdstedt 

 

Svensk utrikespolitik ur historsikt perspektiv

Jacob Stridsman är universitetslektor i historia vid institutionen för ide- och samhällsstudier. Han har forskat kring svensk utrikespolitik under kalla kriget och är väl förtrogen med Sovjetunionens/Rysslands historia.
Kontakt:
jacob.stridsman@umu.se
090-786 60 94
Mer information om Jacob StridsmanKommunikationsstrategier och propaganda

Jesper Enbom är universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och forskar om olika medier och deras roll i samhället. Han medverkar varje vecka i podcasten Mediespanarna som han gör tillsammans med kollegan Erik Lindenius. I deras podcast har kriget i Ukraina varit föresmål för samtal och analyser i de senaste avsnitten.
Kontakt:
jesper.enbom@umu.se
090-786 95 32
Mer information om Jesper Enbom


Data-och systemsäkerhet

Alexandre Bartel är professor och forskar inom programvaruteknik och datasäkerhet. Han är ledare för forskargruppen programvaruteknik och säkerhet, institutionen för datavetenskap. Hans forskargrupp utvecklar verktyg och tekniker för att utvärdera programvara under hela dess livscykel.

Alexandre är engelsktalande.

Kontakt:
alexandre.bartel@umu.se
090-786 95 32
Mer information om Alexandre Bartel

 

Expert på folkrätt med kännedom om Ukraina

Per Bergling är professor vid Juridiska institutionen och expert på folkrätt.
Har han lett både Sida- och FN-projekt i Ukraina på uppdrag av Folke Bernadotteakademin samt följt den rättsliga och politiska utvecklingen i landet, på uppdrag av Utrikesdepartementet.
Per Bergling är för närvarande tjänstledig från Umeå universitet då han arbetar som generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Kontakt
per.bergling@umu.se
Mer information om Per Bergling

Senast uppdaterad: 2024-03-13