"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-20

Ursprungsbefolkningens rättigheter i rysk lag

NYHET Doktoranden och arcumanknutna Ekaterina Zmyvalova diskuterar i sin artikel utmaningar och förändringsbehov av lagstiftningen för mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningar i Ryssland.

Text: Anngelica

Ekaterina Zmyvalova är doktorand i språkstudier vid Umeå universitet och anknuten till Arcum, Arktisk center vid Umeå universitet. Hennes forskning ägnas åt samiska barns rätt att lära sig sitt språk och dess tillämpning i skolan i Ryssland.

I slutet av 2020 publicerade Ekaterina en artikel i tidskriften Arctic Review on Law and Politics som ägnas åt mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningar i Ryssland.

De flesta av Rysslands småskaliga ursprungsbefolkningar lever i Arktis territorium. I Ryssland finns det rättsligt skydd av de småskaliga ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Ändå står de små urfolken inför flera utmaningar när det gäller att genomföra sina rättigheter.

En av de viktigaste utmaningarna som Ekaterina diskuterade i artikeln är hinder för de rättsliga bestämmelserna som reglerar statusen för småskaliga ursprungsbefolkningar, att enskilda medlemmar av ursprungsbefolkningar ska kunna räknas sig till småskaliga ursprungsbefolkningar, tillämpningen av begreppet "utländsk agent" på enskilda personer och icke-kommersiella organisationer, och statens påtryckningar på oberoende ursprungsbefolkningars organisationer.

Ekaterina tog också upp frågan om möjliga konsekvenser av de konstitutionsändringar som godkändes genom en folkomröstning i juli 2020 för rättigheterna för småskaliga ursprungsbefolkningar.

En harmonisering och anpassning av lagstiftningen när det gäller de frågor som tagits upp samt ett effektivt genomförande av lagbestämmelserna skulle möjligen kunna förbättra de mänskliga rättigheterna för småskaliga ursprungsbefolkningar i Ryssland.

Enligt Ekaterina är bristerna i den ryska lagstiftningen och gapet mellan rättsliga normer och deras faktiska tillämpning en av orsakerna till det minskade intresset för det samiska språket i Ryssland. Hon tror att hennes doktorandforskning som tar upp dessa problem skulle kunna föreslå potentiella lösningar för att återuppliva det samiska språket i Ryssland.

I höst kommer Ekaterina att utveckla sin avhandling under sin forskningsresa till institutionen för rättssociologi vid Lunds universitet. Både publikationen och forskningsresan delfinansieras med Arcums strategiska medel.

För mer information, kontakta