"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-23

Utbildning central för att återstarta ekonomin

NYHET God tillgång till högre utbildning i hela landet, ökade möjligheter till omställning och kompetensutveckling samt rejäl satsning på forskning. Detta är några prioriterade områden när regeringen presenterar budgetpropositionen för 2021. – Det är en bra budget för sektorn, säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Den pågående covid-19-pandemin har inneburit förändringar på arbetsmarknaden som i sin tur lett till rekordstort antal sökande till högskolan. Samtidigt finns det stora behov av utbildad personal inom både välfärd och näringsliv. 
Regeringen anser att utbildningssektorn är central för att återstarta ekonomin och föreslår därför en rad satsningar för att stärka högskolesektorn.

2774 miljoner till Umeå universitet

I budgetpropositionen som presenterades den 21 september föreslås att drygt 92 miljarder kronor ska satsas på utbildning och universitetsforskning. Av dessa avser drygt 51 miljarder kronor universitet och högskolor, varav 2774 miljoner tilldelas Umeå universitet.


Det innebär att Umeå universitet kommer att få 86,6 miljoner kronor mer år 2021 jämfört med 2020.
– Det är glädjande att regeringen satsar på utbildning och forskning. Särskilt i den tid som vi står i nu med en pandemi kan universiteten agera som en stabil kraft i samhället, säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet.  

Styrka att ha bredd

Högst prioritet vid Umeå universitet räknat i antal kronor är satsningar på bristyrkesutbildningar som lärare, vårdyrken och ingenjör, tekniskt-naturvetenskapligt basår, livslångt lärande och utbildning på avancerad nivå.
– Umeå universitet har en styrka i att vara ett bredduniversitet, vilket blir tydligt i budgeten, säger Hans Adolfsson.
Om man tittar på hur stor andel som satsas på Umeå universitet så ligger yrkeslärarutbildning högst, med drygt 11 procent av hela rikets satsning. 
Förutom de nya satsningarna så ökar även budgeten en del på redan gjorda satsningar inom exempelvis läkarutbildningen, ingenjörsutbildningar samt utbyggnad av lärarutbildning och samhällsbyggnadsutbildningar.

Kraftig satsning på forskning

I budgeten föreslås även en kraftig höjning av anslagen till forskning och innovation, då det anses viktigt för att återstarta ekonomin och långsiktigt bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. Budgeten föreslås öka med 3.4 miljarder redan nästa år och 13.6 miljarder över kommande fyraårsperiod.
Hur medlen fördelas mellan lärosäten redovisas i en forskningsproposition senare under hösten.

– Även om basanslagen inte är fördelade på lärosätena än så vi vet inte utfallet för Umeå universitet, men det är positivt att det satsas så ordentligt, säger Hans Adolfsson.

Så fördelas pengarna

Enligt regeringens höstbudget ser satsningen ut så här, på riket i allmänhet och Umeå universitet i synnerhet.

Bristyrkesutbildningar
Medlen ska i första hand användas för att öka antalet studenter inom programutbildningar riktade mot områden där det råder stor brist på arbetsmarknaden. I andra hand ska de användas för att öka antalet studenter inom utbildningar som möjliggör omställning samt inom utbildningar där söktrycket är högt. 
Riket: 447 mnkr
Umu: 22,4 mnkr
Andel Umu: 5%

Behörighetsgivande utbildning (basår) 
För att fler ska kunna läsa in behörighet för att utbilda sig till ett bristyrke inom till exempel teknik eller vård har regeringen avsatt medel för en särskild satsning på behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning – basår.
Riket: 420 mnkr
Umu: 9,1 mnkr
Andel Umu: 2,2%

Livslångt lärande 
En satsning som syftar till att möjliggöra för att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning och på så sätt stärka det livslånga lärande.
Riket: 259 mnkr
Umu: 14,3 mnkr
Andel Umu: 5,5%

Yrkeslärarutbildning 
För att ytterligare stärka förutsättningarna för att ställa om till läraryrket föreslår regeringen att yrkeslärarutbildningen byggs ut permanent. 
Riket: 17 mnkr
Umu: 1,9 mnkr
Andel Umu: 11,6%

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
För att ytterligare stärka förutsättningarna för att ställa om till läraryrket föreslår även regeringen att den kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) utökas ytterligare 2021–2024 och att satsningen för att stärka möjligheterna till validering inom KPU förlängs.
Riket: 47 mnkr
Umu: 3,3 mnkr
Andel Umu: 7,2%

Utbildning på avancerad nivå 
Syftet med satsningen är att möjliggöra för fler studenter att kunna läsa vidare på avancerad nivå och därmed bättre förbereda sig för den framtida arbetsmarknaden, istället för att riskera arbetslöshet vid avslutade studier. 
Riket: 356 mnkr
Umu: 19,6 mnkr
Andel Umu: 5,5%

Utbildning hela landet 
Regeringen anger att utbildning ska vara tillgängligt för människor under hela livet och i hela landet. 
Riket: 167 mnkr
Umu: 9,4 mnkr
Andel Umu: 5,7% 

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86