"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-29

Utbytesstudent belönad för kalkstensprojekt

NYHET Utbytesstudenten Leane van Dijk från Nederländerna gjorde sitt examensarbete om kalksten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Nu har hon fått ett pris för årets bästa studentprojekt vid Fontys University of Applied Sciences i Nederländerna.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Jag blev verkligen förvånad, för jag trodde aldrig att det ens var möjligt att jag skulle vinna ett sådant pris, säger hon. Men det är en ära!

Leane van Dijk har precis tagit examen från programmet Tillämpad vetenskap, inriktning vetenskap och teknik, vid Fontys University of Applied Sciences. Hon har nu inlett förstudier för en masterexamen i kemiteknik och processteknik.

Hon gjorde sitt examensprojekt i Sverige genom utbytesprogrammet ERASMUS. Hon tillbringade 7,5 månader vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, handledd av forskarna Markus Broström, Karin Sandström och Matias Eriksson.

Leanes handledare Karin Sandström är doktorand inom Företagsforskarskolan i ett samarbetsprojekt tillsammans med Nordkalk AB, SMA Mineral AB, Cementa AB och Föreningen mineraltekniks forskning. Karins forskningsprojekt syftar bland annat just till att klarlägga effekter av nya miljövänliga bränslen på produkten bränd kalk och Leane har bidragit med viktiga pusselbitar. Företagen samverkar även inom Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå Universitet.

– Mitt projekt handlade om kalksten, säger Leane van Dijk. Jag tittade på gränssnittsreaktionerna mellan aska från biobränslen och kalksten.

När kalksten värms upp bildas det bränd kalk. Kalkstenen är under denna uppvärmningsprocess i direkt kontakt med bränslets aska. Leane undersökte om askan från biobränslen påverkar den brända kalkens kvalitet. Hon testade tre olika biomassor och drog slutsatsen att biomassans aska infiltrerar gränsskiktet för kalken under uppvärmningsprocessen, vilket påverkar dess mikrostruktur.

Priset hon fick delas ut årligen för bästa examensprestation och ges i samarbete med företaget Vertex Dental BV. Priset är 500 euro.

Läs Leane van Dijks examensprojekt