"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-28

Cathrine Norberg utses till ny vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

NYHET Rektor har utsett professor Cathrine Norberg till ny vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med den 1 januari 2023. Cathrine Norberg är idag prorektor vid Luleå tekniska universitet och professor i engelska.

Text: Jakob Mjöbring

– Professor Cathrine Norberg har en mycket bred och gedigen erfarenhet av flera chefs- och ledaruppdrag inom akademin och kommer att komplettera ledningen vid Umeå universitet på ett mycket bra sätt. Vi är mycket nöjda med rekryteringen och ser fram emot att välkomna Cathrine Norberg till Umeå universitet, säger rektor Hans Adolfsson.

Professor Norberg har vid Luleå tekniska universitet innehaft uppdrag som prefekt för dåvarande Institutionen för språk och kultur 2007 – 2010, dekan för Filosofiska fakulteten 2013-2018 samt är sedan 1 juli 2018 prorektor vid samma lärosäte.

Cathrine Norberg har genom uppdraget som prorektor en god kunskap om universitets- och högskolesektorn och hon har nationella uppdrag. Norberg är bland annat ledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för lärarutbildning och vice ordförande för lärarutbildningskonventet.

Cathrine Norberg är vidare väl förtrogen med utbildning på grundnivå och avancerad nivå som lärare och tidigare utbildningsledare och har deltagit som bedömare och stöd vid en rad av Universitetskanslersämbetets lärosätesutvärderingar av kvalitetssäkringssystem.

– Jag är både glad och hedrad över att få möjligheten att arbeta vid Umeå universitet, ett bredduniversitet med ett stort utbud av utbildningar som håller hög kvalitet. Umeå universitet har med sin bredd och kompetens hos lärare och studenter ett mycket gott renommé, såväl nationellt som internationellt. Jag har en grundutbildning från Umeå och jag ser fram emot att komma tillbaka och vara en del av en stark utbildnings- och forskningsmiljö, säger Cathrine Norberg. 

Cathrine Norberg ersätter professor Heidi Hansson som lämnar uppdraget som vicerektor den 31 december 2022.

Rektor Hans Adolfsson, prorektor Katrine Riklund och vicerektor Dieter Müllers uppdrag sträcker sig till den 30 juni 2025. Cathrine Norbergs uppdrag gäller till och med den 31 december 2025 för att trygga en kontinuitet i universitetsledningen. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.