"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-05

Vaccin ger extra skydd även efter genomgången covid-19

NYHET Även personer som har genomgått en infektion i covid-19 får ett ytterligare stärkt skydd mot återinsjuknande om de blir vaccinerade efter infektionen. Det visar en ny studie vid Umeå universitet som publiceras i The Lancet Infectious Diseases. Forskarna har analyserat data från alla svenskar från pandemins start till oktober ifjol, det vill säga innan omikron-varianten hade kommit till Sverige.

Text: Ola Nilsson

– Vi kunde se att genomgången infektion var associerat med en låg risk för en ny infektion under lång tid, men att det allra starkaste skydd man kan få är en kombination av genomgången infektion och vaccination. Oavsett om man har haft covid-19 eller inte, bör man alltså se till att fortsätta låta vaccinera sig, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

se till att fortsätta låta vaccinera sig

Studien visar att ovaccinerade personer som genomgått en första infektion i covid-19 hade markant lägre risk att insjukna en andra gång. Risken för en ny infektion hos dessa personer var 95 procent lägre i upp till 20 månader jämfört med personer som både var ovaccinerade och som inte genomgått en tidigare infektion. Dessutom hade de 87 procent lägre risk för en ny infektion av den allvarligare typen som ledde till sjukhusvård.

Återinsjuknande sällsynt

Bland personer som utöver genomgången infektion fick en eller två vaccindoser var risken att återinsjukna med behov av sjukhusvård ytterligare 94 respektive 90 procent lägre än för dem som bara hade genomgått infektion utan att ha blivit vaccinerade. Den kombinerade immunitet från att både haft infektionen samt vaccinerat sig gav alltså mest skydd, men totalt sett var dock återinsjuknande som ledde till sjukhusvård sällsynt i båda grupperna.

– Genomgången infektion i sig är kopplat till en låg risk att bli sjuk en andra gång men det innebär såklart inte att det är smart att utsätta sig för smitta, med tanke på den ökade risken för komplikationer och död som infektionen innebär. Vaccination är alltså att föredra. Oavsett om man haft covid-19 eller inte är det klokt att ta de doser som erbjuds, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Före omikron

En begränsning med studien är att den genomfördes innan omikron-varianten av covid-19 hade kommit till Sverige. Andra studier visar på sämre skydd från både infektion och vaccination mot omikron. Vaccin är därför således viktigt för att få upp immuniteten.

– Man kan fundera över om genomgången infektion inte borde finnas med som parameter när man bedömer immunitetsstatus för exempelvis covid-bevis. Istället för att använda begrepp som vaccinerade/ovaccinerade borde man kanske prata om immuna/icke-immuna. Här har olika länder gjort olika bedömningar, säger Anna Nordström, adjungerad professor i folkhälsa vid Umeå universitet och medförfattare.

Studien är en observationsstudie som bygger på nationella registerdata från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. I underlaget har det ingått totalt drygt två miljoner personer.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases.

Om den vetenskapliga publiceringen

Risk of SARS-CoV-2 reinfection and COVID-19 hospitalisation in individuals with natural and hybrid immunity: a retrospective, total population cohort study in Sweden
Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00143-8

Kontakt

Peter Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 53