"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-30

Vandrar Kungsleden för cancerforskning

NYHET Systrarna Lina och Sara Åström från Luleå vandrar Kungsleden – från Abisko till Hemavan - för att samla in pengar till forskning kring cancer i bukspottkörteln. Pengarna kommer att gå rakt av till en forskargrupp vid Umeå universitet.

Text: Lena Åminne

- Vi har två anhöriga som hastigt har gått bort till följd av cancer i bukspottkörteln, berättar Lina som sedan ett år planerat det här välgörenhetsprojektet.

- Jag kände mig så hjälplös som anhörig, men samtidigt drömde jag om att kunna göra något konkret. Jag åkte till Umeå och för att besöka forskaren Daniel Öhlund och hans forskargrupp, säger Lina.

Hon blev väl mottagen av forskargruppen och fick veta mer om deras forskning som syftar till att hitta ny, effektiv behandling mot cancer i bukspottkörteln. Lina började planera den 40 mil långa vandringen längs Kungsleden, för att samla in pengar till den här forskningen.

Mycket hög dödlighet

- Vi är förstås väldigt glada och entusiastiska över detta initiativ, säger Daniel Öhlund. Pankreascancer är en tumörsjukdom med en mycket hög dödlighet, trots åtskilliga försök att testa nya cancerläkemedel. Behovet av nya och mer effektiva behandlingsmetoder är därför mycket stort för denna cancerform, och ytterligare forskningsresurser är därför viktiga. Detta initiativ är mycket välkommet och de insamlade pengarna kommer att kunna göra mycket nytta i våra forskningsprojekt.

- Det vi jobbar med just nu är både nya behandlingsmetoder för pankreascancer och nya strategier för att behandla cancercellerna, där vi fokuserar på att angripa den omgivande tumörbindväven.

Daniel Öhlund förklarar att en pankreastumör består av cancerceller som är inbäddade i en omgivande bindvävsrik stödjevävnad som kallas tumörbindväv. Denna stödjevävnad interagerar aktivt med cancercellerna och har en mycket viktig roll i sjukdomsutvecklingen.

- I våra forskningsprojekt jobbar vi för att identifiera komponenter i stödjevävnaden som är särskilt viktiga för cancercellernas tillväxt och överlevnad. Syftet är att hitta viktiga interaktioner mellan tumörceller och omgivande stödjevävnad och att sedan designa och testa läkemedel som blockerar eller stör dessa interaktioner. Målet är att hindra cancercellens tillväxt och spridning, men även att göra cancercellerna mer känsliga för traditionell cytostatikabehandling.

- Sådana läkemedel skulle ge förutsättningar för att avsevärt förbättra prognosen för patienter med pankreascancer, säger Daniel Öhlund.

Följ Lina och Sara Åström på deras vandring mot pankreascancer: https://www.facebook.com/KungsledenMotPankreascancer/