"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-23

Varför slutar flickor med idrott?

NYHET Inger Eliasson och Annika Johansson, vid pedagogiska institutionen, har i samarbete med Svenska innebandyförbundet genomfört en studie om varför flickor slutar spela innebandy. Resultatet diskuteras i kväll i Vetenskapens värld på SVT2.

– Vi har riktat in oss på att studera varför flickor slutar spela innebandy från första tvekan till att fortsätta, till vad som händer efter beslutet, säger Inger Eliasson, ansvarig för forskningsprojektet. Vi har intervjuat 12 flickor i åldrarna 13-18 år som spelat innebandy och deras föräldrar, vilket gett fördjupade kunskaper. Genom att fokusera på detta har vi kunnat beskriva idrottsföreningens såväl som föräldrarnas roll under tiden när flickorna bestämmer sig för att sluta.  

Ett viktigt resultat från studien är att beslutet att sluta spela ofta har med förändringar att göra. Exempelvis när flickor flyttas upp till ett äldre lag eller slås ihop med andra lag, när det kommer nya tränare, när det blir ökade krav på att ”satsa” på sin idrott eller ökade krav i skolan.
– För vissa blir det en övermäktig press på individen då flickorna i tonåren också beskrivs ha höga krav på sig själva att leva upp till allt som förväntas av dem. Det visar att det är viktigt att vara uppmärksamma på individens situation i ett helhetsperspektiv och särskilt på hur förändringarna påverkar barn och unga inom idrotten, säger Annika Johansson.

Beslutet att sluta kan ta mellan ett par månader och upp till två år. Det innebär att det ofta finns en rimlig tid för idrottsföreningarna att göra relevanta insatser för att få några att fortsätta längre upp i åldrarna. Problemet är enligt Inger Eliasson och Annika Johansson att idrottsföreningarnas representanter inte är delaktiga i flickornas beslut vilket innebär att de har mycket begränsad kunskap om vilka flickorna är och om varför de funderar på att sluta.
– Det är därför viktigt att det finns en övergripande strategi för hur idrottsföreningarna ska ta reda på ungas tankar och upplevelser om sådant som kan leda till att de börjar tveka på att fortsätta samt vad som ska ske i idrottsföreningen när de bestämt sig för att sluta. Resultaten visar att beslutet att sluta kan vara svår för unga att ta. Om man vill öka chansen att de börjar igen, behöver även avslutet hanteras på ett genomtänkt och respektfullt sätt menar forskarna.

Forskningen diskuteras i Vetenskapens värld (23/3) i kväll som visas i SVT2 kl. 20.00.

Läs mer om studien i rapporten:
Eliasson, Inger & Johansson, Annika (2014). Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy. Pedagogiska rapporter, nr 91, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Inger Eliasson, pedagogiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 0 90-7867912
E-post: inger.eliasson@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov