"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-09

Vårpromotionen är åter – i tredubbel skala

NYHET Efter två års inställda promoveringar arrangeras Vårpromotionen vid Umeå universitet igen. 150 doktorer, jubeldoktorer och pristagare deltar vid den högtidliga ceremonin, som är uppdelad på två dagar.

Text: Johanna Fredriksson

På grund av pandemin har ceremonin med promoveringarna av doktorer och jubeldoktorer samt utdelning av priser vid Umeå universitet ställts in de senaste två åren. Men nu är Vårpromotionen tillbaka och det i tredubblad skala, då även alla inställda promoveringar nu blir av.

Vid den högtidliga ceremonin deltar cirka 150 doktorer, jubeldoktorer och pristagare. På grund av det stora antalet deltagare är ceremonin uppdelad på två dagar, 13–14 maj, och allt går av stapeln på Nolia i Umeå.
– Det är med stolthet vi äntligen får möjlighet att hedra våra forskare och lärare för deras samhällsviktiga engagemang, säger Peter Sköld, ceremonimästare vid Umeå universitet.

Arrangemang på Campus Umeå

Startpunkten för arrangemanget är onsdagen den 11 maj, då pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag av årets pristagare arrangeras under hela dagen i Vardagsrummet, Humanisthuset. Alla intresserade är välkomna att ta del, allt kommer även att livesändas på live.umu.se.

Läs mer om de pedagogiska samtalen och vetenskapliga föredragen

Under fredagen den 13 maj arrangeras högtidsceremoni där promovering av doktorer vid medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten genomförs.
Under lördagen den 14 maj arrangeras högtidsceremoni där promovering av doktorer vid medicinska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt humanistiska fakulteten genomförs.

Alla intresserade är välkomna att följa ceremonin i en direktsändning på live.umu.se.

Efter vardera ceremoni arrangeras en bankett för inbjudna gäster.

Vem kan promoveras?

De som promoveras är doktorer som genomgått forskningsutbildning och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne vid Umeå universitet. Avhandlingen ska ha försvarats offentligt genom disputation, en seminarieövning som är öppen för allmänheten, vilket betyder att avhandlingen har granskats och utsatts för kritik. I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter att bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten, det vill säga doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

Under Vårpromotionen promoveras även jubeldoktorer. De är de som promoverades till doktorer för 50 års sedan. De får nu titel doctor jubilare.

De som deltar som pristagare har uppmärksammats och fått pris för goda insatser inom undervisning eller framgångar inom forskning.

Hålltider och platser

11 maj: Pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag
Plats: Vardagsrummet, Humanisthuset
Hålltider:
8.15–12.00: Pedagogiska samtal
13.15–17.00: Vetenskapliga föredrag

13 maj: Högtidsceremoni och vårbankett
Plats: Nolia
Hålltider:
14.00–15.00: Processionsmingel
15.00–17.00: Högtidsceremoni
17.00–02.00: Vårbankett

14 maj: Högtidsceremoni och vårbankett
Plats: Nolia
Hålltider:
14.00–15.00: Processionsmingel
15.00–17.00: Högtidsceremoni
17.00–02.00: Vårbankett

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47