Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Akademiska högtider

Universitetets akademiska högtider består av Årshögtiden som äger rum i oktober och Vårpromotionen som går av stapeln i maj. Högtiderna är öppna för allmänheten och välbesökta.

Årshögtiden på hösten är en viktig ceremoni då universitetet installerar nya professorer, promoverar hedersdoktorer och delar ut vetenskapliga priser.

Till Vårpromotionen bjuder universitetet in de doktorer som under de senaste åren avlagt doktorsexamen. I samband med doktorspromotionen uppmärksammas också yngre framstående forskare samt lärare som utmärkt sig som goda pedagoger.

 

Datum för kommande högtider

Årshögtiden 22-23 oktober 2021. Skapar utrymme för både 2020 och 2021 års uppsättning av professorer, hedersdoktorer och vetenskapliga pristagare.

Med anledning av pandemin har rektor beslutat att ställa in Vårpromotionen 2021. En extrainsatt högtid – Vinterpromotion – kommer att hållas 4–5 februari 2022 för de doktorer, jubeldoktorer och pristagare som har berörts av de inställda Vårpromotionerna 2020 och 2021.

Ordlista för akademiska högtider

Absens betyder frånvarande. Hedersdoktorer och jubeldoktorer som inte kan delta vid ceremonin promoveras även om de inte är närvarande.
Ceremonimästare är den som ansvarar för ceremonierna.
Doctores iuvenes betyder "Unga doktorer" d.v.s. doktorer med avlagd examen (sing. doctor iuvenis).
Doctor honoris causa betyder hedersdoktor och är en hedersbetygelse till framstående forskare eller andra personer som en fakultet vill knyta till forskningsgemenskapen.
Doctor jubilaris betyder jubeldoktor, d.v.s. en doktor som promoverades för femtio år sedan.
Disputation är den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.
Fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning.
Insignier är de föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten: doktorshatt, lagerkrans, doktorsring och doktorsdiplom. Information om insignier.
Marskalk är en medhjälpare vid ceremoniella sammanhang. Fakultetsmarskalkar är utsedda representanter för fakulteten och studentmarskalkar är studenter vid universitetet.
Parnass är en lövklädd liten bro som används vid Vårpromotionen.
Procession är in- och uttåget vid ceremonin.
Promotion är den ceremoni där de yttre tecknen på doktorsvärdigheten överlämnas.
Promotor kallas den som promoverar de nya doktorerna, jubeldoktorerna och hedersdoktorerna. Promotorn utses av respektive fakultet. Dekanerna är vanligtvis promotorer vid Årshögtiden och prodekan eller vicedekan är vanligtvis promotorer vid Vårpromotionen.
Promovendus/a kallas den som ska promoveras (pluralis Promovendi).
Promotus/a kallas den som just fått motta doktorsinsignierna (pluralis Promoti).
Promovera betyder att föra fram eller befordra.

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med de akademiska högtiderna – Årshögtiden och Vårpromotionen – på vår gemensamma e-postadress, akademiskhogtid@umu.se.

Charlotte Wiberg, ceremonimästare
Elena Lindholm, 090-786 52 44, övermarskalk