"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Akademiska högtider

Bild: Mattias Pettersson

Umeå universitetet arrangerar två akademiska högtider varje år: Vårpromotionen och Årshögtiden. Vid högtiderna promoveras våra doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer. Då installeras också våra nya professorer, och priser och förtjänstmedaljer delas ut.

Liksom alla andra lärosäten i Sverige arrangerar Umeå universitet akademiska högtider för att uppmärksamma, fira och högtidlighålla akademiska framgångar och utnämningar. De akademiska högtiderna har sin bakgrund i de olika ritualer och ceremonier som utvecklades i hela Europa under 1200-talet när de första universiteten grundades.

Våra två akademiska högtider, Vårpromotionen respektive Årshögtiden, har många ceremoniella likheter samtidigt som det är olika grupper som uppmärksammas vid de olika högtiderna. Båda högtiderna avslutas med en bankett för inbjudna gäster.

Undrar du vad orden betyder som används vid de akademiska högtiderna? Längst ner på sidan finns en länk till ordlistan.

Vårpromotionen

Vårpromotionen äger rum i mitten av maj. Då promoveras nya doktorer som har avlagt sin doktorsexamen hos oss, och jubeldoktorer, det vill säga personer som promoverades eller tog ut doktorsexamen vid Umeå universitet för minst 50 år sedan. Vid Vårpromotionen delas också pedagogiska, vetenskapliga och samverkanspriser ut till lärare, studievägledare och forskare.

Högtiden genomförs under två dagar. Den första dagen håller årets pristagare föredrag och pedagogiska samtal. Dag två är den rituella högtidsceremonin då doktorsinsignier och priser delas ut. Föredragen, samtalen och högtidsceremonin är öppna för alla att delta i som åhörare.

Årshögtiden

Vid universitetets Årshögtid i mitten av oktober promoveras hedersdoktorer och nya professorer installeras. Det delas ut vetenskapliga priser, och vart tredje år förtjänstmedaljer. När en ny rektor ska installeras sker det också vid Årshögtiden.

Dagen innan Årshögtidens ceremoni invigs en utställning på Universitetsbiblioteket om årets hedersdoktorer, professorer, medaljörer och pristagare. På förmiddagen innan ceremonin håller professorer, hedersdoktorer och pristagare korta populärvetenskapliga föreläsningar om sitt område. Senare på dagen sker den formella högtidsceremonin då insignier, professorsdiplom, priser och medaljer delas ut. Alla dessa delar är öppna för allmänheten.

Datum för kommande högtider

Vårpromotion

18 maj 2024
17 maj 2025
23 maj 2026
22 maj 2027
20 maj 2028
19 maj 2029
18 maj 2030

Årshögtid

19 oktober 2024
18 oktober 2025
17 oktober 2026
23 oktober 2027
21 oktober 2028
20 oktober 2029
19 oktober 2030

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med de akademiska högtiderna – Årshögtiden och Vårpromotionen – på vår gemensamma e-postadress, akademiskhogtid@umu.se.

Peter Sköld, 090-786 63 47, ceremonimästare
Hanna Karlsson, 090-786 55 83, kommunikatör

Senast uppdaterad: 2024-04-09