Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Akademiska högtider

Universitetets akademiska högtider består av Årshögtiden och Vårpromotionen. Högtiderna är öppna för allmänheten och välbesökta.

Årshögtiden är en viktig ceremoni då universitetet installerar nya professorer, promoverar hedersdoktorer och delar ut vetenskapliga priser.

Till Vårpromotionen bjuder universitetet in de doktorer som under de senaste åren avlagt doktorsexamen. I samband med doktorspromotionen uppmärksammas också yngre framstående forskare samt lärare som utmärkt sig som goda pedagoger.

 

Datum för kommande högtider

På grund av pandemin är Årshögtiden 2021 framflyttad till den 4–5 februari 2022. Vissa delar av högtiden kommer att behöva justeras i utformningen.

Den extrainsatta högtiden Vinterpromotionen för de inställda doktorspromotionerna 2020 och 2021 är framflyttad till Vårpromotionen 13-14 maj 2022. Vissa delar av högtiden kommer att behöva justeras i utformningen.

Ordlista för akademiska högtider

Absens betyder frånvarande. Hedersdoktorer och jubeldoktorer som inte kan delta vid ceremonin promoveras även om de inte är närvarande.
Ceremonimästare är den som ansvarar för ceremonierna.
Doctores iuvenes betyder "Unga doktorer" d.v.s. doktorer med avlagd examen (sing. doctor iuvenis).
Doctor honoris causa betyder hedersdoktor och är en hedersbetygelse till framstående forskare eller andra personer som en fakultet vill knyta till forskningsgemenskapen.
Doctor jubilaris betyder jubeldoktor, d.v.s. en doktor som promoverades för femtio år sedan.
Disputation är den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.
Fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning.
Insignier är de föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten: doktorshatt, lagerkrans, doktorsring och doktorsdiplom. Information om insignier.
Marskalk är en medhjälpare vid ceremoniella sammanhang. Fakultetsmarskalkar är utsedda representanter för fakulteten och studentmarskalkar är studenter vid universitetet.
Parnass är en lövklädd liten bro som används vid Vårpromotionen.
Procession är in- och uttåget vid ceremonin.
Promotion är den ceremoni där de yttre tecknen på doktorsvärdigheten överlämnas.
Promotor kallas den som promoverar de nya doktorerna, jubeldoktorerna och hedersdoktorerna. Promotorn utses av respektive fakultet. Dekanerna är vanligtvis promotorer vid Årshögtiden och prodekan eller vicedekan är vanligtvis promotorer vid Vårpromotionen.
Promovendus/a kallas den som ska promoveras (pluralis Promovendi).
Promotus/a kallas den som just fått motta doktorsinsignierna (pluralis Promoti).
Promovera betyder att föra fram eller befordra.

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med de akademiska högtiderna – Årshögtiden och Vårpromotionen – på vår gemensamma e-postadress, akademiskhogtid@umu.se.

Peter Sköld, 090-786 63 47, ceremonimästare
Marika Wahlberg, 090-786 64 64, kommunikatör