"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-12

"Viktigt att förstå konsekvenserna av isoleringen"

NYHET En handlingsplan krävs för att minimera följderna för de äldre av besöksförbud och social isolering på äldreboende under covid-19. Det skriver två professorer vid Umeå universitet

Text: Ola Nilsson

Det är inhumant att låta besöksförbudet på äldreboende fortgå under lång tid, om man inte samtidigt kräver att äldreboendena ska kompensera den drastiska försämring av stimulans och gemenskap som det innebär. Det skriver professorerna Ingeborg Nilsson och Erik Rosendahl vid Umeå universitet tillsammans med ordförandena för Sveriges arbetsterapeuter och fysioterapeturer.

Artikelförfattarna efterlyser krafttag i form av bland annat mer personal till äldreboendena, mer förebyggande insatser och att varje äldreboende tar fram en krisplanering som kommuniceras med de anhöriga om hur de kan hålla kontakt och hur de äldre tillförsäkras en aktiv vardag.

Debattartikeln publiceras i nättidningen Altinget. Ingeborg Nilsson och Erik Rosendahl är professorer i arbetsterapi respektive fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Till artikel

Kontakt

Erik Rosendahl
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 37