"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-27

Virusforskande trio får pris för nyttiggörande

NYHET Mattias Forsell, Johan Normark och Julia Wigren Byström har tilldelats Umeå universitets och Nordeas Innovationspris för nyttiggörande 2024. Detta för den framgångsrika covid-19-forskning som en kliniker, en preklinisk forskare och en biomedicinsk analytiker genomfört tillsammans.

Trion verkar vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Deras framgångsrika forskning har lett till nya produkter som bidragit till nya, hållbara strategier för provtagning och diagnostik. Det har också lett till samverkan med det omgivande samhället (Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten med flera) till stor nytta för folkhälsan.

I deras laboratorium utvecklades ett hemmatest för att mäta antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Testen kom sedan att användas i Folkhälsomyndighetens nationella kartläggning av virusspridningen. I dag utvecklas tekniken vidare för att kunna användas för andra sjukdomar, till exempel sorkfeber.

Trion startade företaget Xerum AB. Det har i samarbete med Region Västerbotten möjliggjort att befolkningen i Västerbotten, som första region i Sverige, under våren 2021 kunde göra ett corona-antikroppstest genom ett stick i fingret. Via mobilen kunde man beställa hem ett provtagnings-kit. Blodprovet skickades med post för laboratorieanalys av Xerum, och provresultat levererades digitalt till mobilen. Under 2021–2023 har Xerum genomfört corona-antikroppsanalyser i flertalet nationella befolkningsundersökningar på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

– Vi är jätteglada och stolta över att få detta fina pris! Det känns roligt att vi som forskare vid Umeå universitet har kunnat underlätta testningen under pandemin och ge tillbaka till samhället när det behövdes som mest. Detta har varit möjligt tack vare ett bra samarbete mellan akademi, hälso-och sjukvård, näringsliv och innovationssystemet i Umeå. Det har verkligen varit en resa att starta företag, och det är jättekul att vårt arbete uppmärksammas! säger Julia Wigren Byström.

Ur motiveringen till nomineringen: ”Sammanfattningsvis är det fantastiskt med detta translationella samarbete mellan en prekliniker (Mattias Forsell), en kliniker (Johan Normark) och en biomedicinsk analytiker (Julia Wigren Byström), som har resulterat i synergi, där slutresultatet vida överskrider de enskilda beståndsdelarna.”

Xerum AB