"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Johan Normark lab

Forskargrupp Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.

Värdsvar på allvarliga infektioner

Värdrespons på allvarliga infektioner: Smittämnen utmanar ständigt oss människor som biologiska varelser. En infektion initierar en komplex kaskad av biokemiska signaler som bestäms av lika komplexa ärftliga och miljöfaktorer. För att kunna studera dessa inbördes beroende signaler finns det ett allmänt behov av välkontrollerade kliniska kohorter hos patienter med kliniska metadata av hög kvalitet.

Fokus för Johan Normark Lab har varit att förstå grundläggande patogena egenskaper hos smittagens och hur detta överförs till kliniska särdrag hos patienterna. Den tidiga karriären var inriktad på infektionssjukdomar i låginkomstmiljöer och specifikt på saminfektioner som involverar bakterie- och malariaparasiten P. falciparum. De första studierna, som oberoende forskare, genomfördes för att studera samtidig infektion och akuta fassvar hos barn, denna gång i Rwanda. Projektet avslöjade den akuta fasresponsen hos malaria och nya biomarkörer och prekognitiva hjälpmedel för kliniker som arbetar med malaria.

När Johan började på institutionen 2017 som gruppledare byggde han upp en plattform för klinisk forskning vid infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han etablerade många samarbeten inom universitetet, inom Sverige och utomlands, bland dessa experter inom molekylärbiologi, epigenetik, kemometri och immunologi. De första åren ägnades åt att stärka dessa nätverk och sträva efter translationell sk bedside-to-bench-relaterad forskning, främst inom metabolomisk analys av akut fas. År 2019 fick han finansiering från Wallenbergs stiftelser och blev en forskare knuten till Wallenberg Center for Molecular Medicine, WCMM-associerad forskare.

Forskning om covid-19

Covid-19-pandemin blev en uppenbar vändpunkt i hela forskarvärlden vid institutionen och universitetet. Kliniken blev överfylld med patienter med svåra symtom och det fanns en uppenbar brist på kunskap om hur patienterna skulle hanteras. Han är chef för en större satsning för att studera olika aspekter av covid-19 (COVum) vilket är en nationell insats som samlar kollegor inom infektionssjukdomar i Örebro, Karlstad och Västerås. Studien har rekryterat över 500 individer i den tidiga fasen av covid-19 med regelbundna provtagningar med jämna mellanrum samt fysiologiska och funktionella kontroller. Den kliniska kohorten gjorde det även möjligt att implementera en mycket känslig serologisk metod som utvecklats av Mattias Forsells Lab för att fastställa immunitet mot sjukdomen med hjälp av en distanstestmetod. Den har visat sig vara mycket användbar både för epidemiologisk forskning och för att fastställa vaccinsvar. Konsortiemedlemmarna använder den kliniska kohorten för att förstå organspecifika försvagande effekter av viruset och de långsiktiga effekterna av sjukdomen.

Som en fortsättning på CoVum och genom ett generöst anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ingår Johan Normark i ett konsortium som lett av Clas Ahlm tillsammans med Mattias Forsell som undersöker de direkta effekterna och livslängden på svaren från mRNA-vaccination mot covid-19. Informationen är inte bara användbar för enskilda kliniker utan är även bara viktig för nationella organ vid implementering av vaccinstrategier.

Forskningsledare

Johan Normark
Universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad läkare, universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Region Västerbotten

Externa finansiärer

Pokal som står på en vit yta
Virusforskande trio får pris för nyttiggörande

En kliniker, en prekliniker och en biomedicinsk analytiker uppvisar en framgångsrik covid-19-forskning.

Forskningsidé gav innovativ produkt – Xerum nominerade till pris

Umeåforskare utvecklade ett känsligt coronantikroppstest och ett kit för provtagning i hemmet.

Vaccinering med två olika covid-19-vacciner leder till bra skydd

Att få ett mRNA-vaccin som andra dos efter att först fått Astra Zenecas vaccin ger ett bra skydd mot covid-19.

Senast uppdaterad: 2024-02-05