"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-09

VR-pengar till forskning om socialt kapital och covid

NYHET VR-pengar till forskning om socialt kapital och covid

Text: Ola Nilsson

Malin Eriksson, Institutionen för socialt arbete, beviljas sammanlagt 2,4 miljoner kronor under tre år av Vetenskapsrådet till projektet Utveckling av individuellt och bostadsområdesspecifikt socialt kapital och dess effekt på hälsan under covid-19-pandemin.

I kategorin Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa delade Vetenskapsrådet denna gång ut sammanlagt 58,5 miljoner kronor till 18 projekt, varav alltså ett vid Umeå universitet.

I kategorin Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens beviljades sammanlagt 16,2 miljoner kronor till sex projekt, varav inget vid Umeå universitet.

I kategorin Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar beviljade Vetenskapsrådet sammanlagt 17,9 miljoner kronor fördelade på fyra projekt, varav inget vid Umeå universitet.

Kontakt

Malin Eriksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 82