"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-18

Ytterligare 46 utländska läkare godkända på teoridelen

NYHET 212 personer skrev årets första teoretiska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES. 46 blev godkända. Därmed har nu totalt 566 utländska läkare fått godkänt sedan provet infördes, varav 385 också har klarat det praktiska provet och kan gå vidare mot svensk läkarlegitimation. Läkarna har tre chanser på sig att klara det nationella provet som samordnas från Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Frågorna i provet ska säkerställa att de prövande har den bredd och djup som förväntas utifrån examensmålen för läkare. Kraven är höga men inte orimliga. Svensk sjukvård har tack vare kunskapsproven snart berikats med nästan 400 nya utländska läkare, säger Magnus Hultin, nationellt ansvarig för kunskapsprovet och programdirektör för läkarutbildningen i Umeå.

På grund av pandemin har proven ställts in under det senaste året men är nu alltså igång igen. Detta prov skrevs 25 februari i 14 olika salar i Umeå. Teoriproven genomförs normalt sett fyra gånger per år på olika orter. De praktiska delproven har däremot hittills bara kunnat genomföras i Umeå och vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Men vid nästa tillfälle senare under vårterminen kommer praktiskt prov även att kunna göras i Uppsala, tack vare avtal med Uppsala universitet.

– Vi är mycket glada att få med Uppsala som har en lång tradition av läkarutbildning och kvalitetssäkrade examinationer. Det ger en bredare förankring och värdefull löpande återkoppling. säger Anders Själander, professor i medicin och ansvarig för det praktiska delprovet.

Det teoretiska delprovet består av en del med flervalsfrågor med fem kliniska fall med vardera 5-7 delfrågor. En andra del består av 140 flervalsfrågor från såväl basvetenskaper som från kliniska ämnen. En tredje del består av 15 flervalsfrågor om en vetenskaplig artikel.

Frågorna i det aktuella teoriprovet har tagits fram av 80 lärare vid läkarprogrammet, varav de flesta också är läkare. Frågorna har därefter granskats av en redaktionskommitté, varefter deras svårighetsgrad bedömts av en kommitté med representanter från hela Läkarprogrammet. Betygsgränsen för godkänt går vid minst 107 poäng, det vill säga 60 procent, för provet i sin helhet. På delen med kliniska fall krävs minst hälften rätt.

Nytt för detta provtillfälle var att provet också genomfördes av ett slumpmässigt urval läkarstudenter vid Umeå universitet på terminerna ett, sju och tio. Bland studenterna på termin sju klarade 48 procent gränsen på 60 procent rätt, medan på termin tio klarade 75 procent av studenterna kravet. Då har studenterna ändå fortfarande en elfte termin och AT-tjänstgöring kvar av utbildningen innan de kan få läkarexamen.

– Att på detta sätt testa hur studenternas kunskaper ökar både stöttar lärandet och blir en kvalitetssäkring av vår undervisning. Resultaten visar också att kravet om 60 procent rätt på kunskapsprovet inte är för högt satt, säger Magnus Hultin.

Läs mer om kunskapsprovet

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09