"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-29

Ytterligare åtgärder för ett tryggare universitet

NYHET Universitetsledningen har prioriterat ytterligare åtgärder för att förbättra arbetet för en trygg studie- och arbetsplats. Ett par av aktiviteterna berör studenter.

Text: Johanna Fredriksson

Under våren har den externa utredaren Karin Röding gjort en utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet. I början av april överlämnade hon en rapport till rektor med förslag på åtgärder och aktiviteter för att förbättra arbetet med att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom universitetets verksamheter.

Rapporten har presenterats för universitetsstyrelsen och diskuterats i universitetsledningen och i ledningsrådet där rektorer, dekaner, universitetsdirektör, föreståndare för lärarhögskolan, överbibliotekarie och representanter för studenterna ingår.

Bland annat att vi behöver förstärka universitetets stöd till prefekter, chefer, studenter och medarbetare när arbetsmiljöproblem uppstår i vår verksamhet.

Nu har en rad åtgärder prioriterats, en del av dem berör studenter särskilt.

– Rapporten utgör ett bra underlag för vårt förbättringsarbete. Den bekräftar också att vi är på rätt väg med våra prioriteringar, bland annat att vi behöver förstärka universitetets stöd till prefekter, chefer, studenter och medarbetare när arbetsmiljöproblem uppstår i vår verksamhet, säger rektor Hans Adolfsson.

Hålla diskussionen levande

Utvärderingen pekar också på vikten av att ständigt hålla diskussionen om arbetsmiljö och lika villkor levande inom hela universitet för att det förebyggande arbetet ska leva. Utbildning i värdegrundsfrågor för att hjälpa medarbetare och studenter att agera om något händer är också en åtgärd som utvärderingen lyfter fram.

– Vi kommer att se till att de här aktiviteterna kan planeras och påbörjas och här utgör vårt tidigare värdegrundsarbete ett bra fundament. Dessa frågor är inte något som blir klart en gång för alla och ”går att bocka av”, så i den fortsatta dialogen är jag övertygad om att det kommer fram fler förbättringsförslag, säger Hans Adolfsson.

Övriga aktiviteter som är prioriterade går att läsa på medarbetarwebben Aurora.

Läs hela rapporten.