"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktivitet 8. Fakultetsaudit

Fakultetsaudit syftar till att, baserat på kollegiala synpunkter och rekommendationer, utveckla kvalitetsarbetet inom en verksamhet. Fakultetsaudit fokuserar på hur en fakultet, Lärarhögskolan eller en utvald förvaltningsenhet organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar utbildning. Fakultetsaudit ska bidra till en öppnare kvalitetskultur, nya kunskaper och ömsesidigt lärande.

Rapporter och åtgärdsplaner från genomförda audits:

2020 - Samhällsvetenskapliga fakulteten

Rapport

Åtgärdsplan

2018 - Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd

Rapport

Åtgärdsplan

2017 - Lärarhögskolan

Rapport

Åtgärdsplan

Uppföljning av handlingsplan

2016 - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Rapport

Åtgärdsplan

2014 - Humanistisk fakultet

Rapport

Åtgärdsplan

Uppföljning av åtgärdsplan

2008 - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Rapport

Åtgärdsplan

Kommande audits:

2019 – paus

2020 – Samhällsvetenskaplig fakultet

2021 – Medicinsk fakultet

2022 – Humanistisk fakultet

Senast uppdaterad: 2022-10-26