Hoppa direkt till innehållet
printicon

Internationella samarbeten

Umeå universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbeten. Genom dessa vill vi främja kunskapsutbyte och stärka såväl forskning som utbildning.

Samarbetsprojekt

Mirai
"Mirai – framtid!" är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär. Projektets inriktning är hållbarhet, materialvetenskap och åldrande.
Läs mer om Mirai


South Africa – Sweden University Forum
Ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst och Malmö högskola.

Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna, samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.
Läs mer om SASUF

Nätverk

Scholars at Risk
Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.
Läs mer om Scholars at Risk

Utbytesprogram

Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet inträdde 2014 och sträcker sig fram till 2020. Erasmus+ ger möjlighet till internationella utbyten för studenter och medarbetare, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på universitet och högskolor som undervisar eller studerar på grund- eller avancerad nivå. Programmets syfte är att stimulera svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka den svenska högskolans internationalisering.

Nordplus
Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.

North2North
Utbytesprogrammet North2North är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig mot studenter med ett "arktiskt tema" i sin utbildning. Syftet är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Island och de nordliga delarna av USA och Kanada.