"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Nordlander

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Verksam vid

Anknytning
Personalchef vid Personalenheten Roll: Enhetschef
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har varit Umeå universitets personalchef sedan januari 2016. Innan dess var jag prefekt vid institutionen för socialt arbete vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Mitt arbete som personalchef handlar framför allt om strategiska personalfrågor men jag är också delaktig i frågor som berör specifika områden inom personal. Förutom personalchef är jag också enhetschef för personalenheten och ytterst ansvarig för enheten

5th International Conference on Evaluation for Practice 13-15 july 2005 : -
Nordlander, Lars; Perdahl, Anna-Lena