Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Pedagogiska institutionen

Vid vår institution arbetar ett åttiotal personer med undervisning, forskning och administration.


160
kurser per år900
helårsstudenter


17
program80
medarbetare


Vad är pedagogik?

"Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser."

Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

För alla som vill arbeta med utbildning, undervisning och fostran är pedagogik ett viktigt ämne. Pedagogisk kunskap är relevant inom de flesta samhällsområden där man på ett eller annat sätt har med andra människor att göra.

Förutom möjligheten till bildning i ett ämne som i sig är spännande är kunskaperna användbara i sammanhang där kompetensutveckling, förändring, kommunikation och samarbete är viktigt.

Vårt utbildningsutbud

Pedagogik är ett brett ämne. Våra kurser i pedagogik på grund- och avancerad nivå spänner över institutionens alla verksamhetsområden – Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik, Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, samt Specialpedagogik.

Pedagogik ingår i följande utbildningsprogram: Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, Idrottsvetenskapliga programmet, Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Masterprogrammet i ledarskap och organisation, Personalvetarprogrammet, Polisutbildningen, Psykologprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Studie och yrkesvägledarprogrammet.
Ämnet kan även utgöra huvudämne i en kandidat-/magisterexamen

Vår organisation

organisationskarta.jpg