Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Pedagogiska institutionen

Anställda medarbetare

Ann Phoenix, gästlärare, gästprofessor
Telefon
090-786 79 15
Ann-Louise Silfver, universitetslektor
Telefon
090-786 52 97

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ann-Marie Smeds, studieadministratör
Telefon
090-786 62 06
Anna Aggestål, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 56 77
Anna Frohm, it-ledare
Telefon
090-786 74 68
Anna Renström, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 44
Anna Westin, doktorand
Telefon
090-786 70 87

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialpedagogik. Mitt huvudfokus berör intellektuell funktionsnedsättning. 

Annika Johansson, gästlärare

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Björn Norlin, universitetslektor
Telefon
090-786 96 29

Björn Norlin är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Camilla Jonsson, studievägledare
Telefon
090-786 61 19
Carina Holmgren, universitetslektor
Telefon
090-786 74 81

Sedan mitten av 1990-talet har jag forskat och undervisat vid institutionen.

Carola Fahlén, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 66 56
Cecilia Stenling, universitetslektor
Telefon
090-786 65 01

Min undervisning, handledning och forskning är särskilt inriktad på frågor rörande organisering och styrning, framför allt inom idrotten, men också i det bredare arbetslivet. 

Christer Mårtensson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 88 80

Jag jobbar som universitetsadjunkt och undervisar framförallt inom området Ledarskap, organisation och arbetsliv.

Christina Segerholm, professor
Telefon
090-786 91 52

Jag är utbildad förskollärare och anställd som professor i pedagogik. Mina forskningsintressen är utbildningspolicy och utvärdering. Jag undervisar på alla nivåer.

Daniel Sanden, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 77 05

Jag är ekonomisamordnare på Pedagogiska institutionen.

Elinor Adenling, universitetslektor
Telefon
090-786 69 12

Jag arbetar framförallt med undervisning på de fristående kurserna i pedagogik som ges helt över nätet och är terminsansvarig för pedagogik A och pedagogik B.

Erica Isberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 73 72

Jag jobbar som universitetsadjunkt och undervisar framför allt inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 

Eva Leffler, universitetslektor
Telefon
090-786 64 41

Jag är universitetslektor, docent i pedagogik med inriktning ledarskap, lärande och skolutveckling. Jag är dessutom biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning, samverkan och tekniskt stöd.

Eva Silfver, professor
Telefon
090-786 57 37

Jag arbetar som professor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för frågor om hur makt och maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Fanny Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 03

Mitt primära forskningsintresse är digitalisering i skola och högre utbildning. Min undervisning bedrivs främst inom BIT-programmet och fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Frida Grimm, doktorand
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktorand inom Pedagogik vid Pedagogiska institutionen och knuten till Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag förstelärares ledarskap för lärande.

Gerd Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 94 02

Mitt primära forskningsintresse är specialpedagogisk och klassrumsnära verksamhet i glesbygdsskolor.

Gunnar Lindström, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 65 73
Hanna Paulin, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 66

Jag undervisar främst på nätutbildningar inom olika fristående kurser vid institutionen.

Helen Andersson, studievägledare
Telefon
090-786 62 11

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Helena Hellgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 95
Henrik Åström Elmersjö, universitetslektor
Telefon
090-786 68 16

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Inger Eliasson, universitetslektor
Telefon
090-786 79 12

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott och undervisar i ämnen som idrottspedagogik, pedagogik samt Idrott och hälsa.

Jenny Dufweke, studievägledare
Telefon
090-786 68 22

Jag arbetar som studie- och programvägledare vid Pedagogiska institutionen.

Johan Edin, doktorand
Telefon
090-786 80 37

Mitt forskningsområde handlar om att skapa en förståelse för, och kunskap om hur specialklasser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar legitimeras, organiseras och utvecklas

Johan Hansson, universitetslektor
Telefon
090-786 52 81

Forskare, timlärare

Johan Lundberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 22
Johan Örestig, universitetslektor
Telefon
090-786 79 20

Fil.dr. i sociologi. Utkom år 2015 med boken "Evolutionsteori och människans natur" (Natur & Kultur) och är medredaktör för Fronesis, en tidskrift i politisk teori. 

Johanna Olsson, studieadministratör
Telefon
090-786 74 91

Jag arbetar med kurser som institutionen ansvarar för på Lärarhögskolan. Registrering av studenter och betyg ingår i mina arbetsuppgifter. Kontaktinformation finns under Presentationen nedan.

Josef Fahlen, universitetslektor
Telefon
090-786 55 38

Jag arbetar som universitetslektor (docent) vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik / sport management.

Josef Siljebo, doktorand
Telefon
090-786 93 64

Jag är doktorand inom projektet "adekvat digital kompetens för skolledare". Utöver forskning inom projektet undervisar jag inom Pedagogik B.

Jörgen From, universitetslektor

Jag är docent i pedagogik, och mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Kamilla Peuravaara, postdoktor
Telefon
090-786 93 93

Mitt forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies.

Karoline Schnaider, doktorand
Telefon
090-786 60 93

Jag kommer att bedriva mina forskarstudier med inriktning mot digitala teknologier i utbildning och jag är del av forskarskolan GRADE, https://graderesearch.umu.se/

Kent Löfgren, universitetslektor
Telefon
090-786 74 21

Mitt namn är Kent Löfgren och jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen.

Kim Wickman, universitetslektor
Telefon
090-786 93 25

Mitt forskningsintresse handlar om identitetskonstruktioner och maktrelationer inom främst föreningsidrotten och idrott och hälsa med fokus på genus och jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Kristina Ledman, universitetslektor
Telefon
090-786 67 93

Mitt forskningsintresse rör skolans demokratiska uppdrag. I min forskning studerar jag dels medborgarskapande processer inom gymnasiets yrkesprogram och dels SO-ämnenas funktion för medborgarbildning.

Lena Lejon, hr-samordnare
Telefon
090-786 66 96

Anställd vid pedagogiska institutionen där jag är HR samordnare. Stöttar även Polisutbildningen och Idrottshögskolan i personalfrågor.

Limin Gu, universitetslektor
Telefon
090-786 62 07

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hem-skola samverkan samt användning av IKT i olika utbildningssammanhang.

Lina Spjut, universitetslektor
Telefon
090-786 71 46

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter och undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen.

Louise Lindkvist, doktorand
Telefon
090-786 78 42

Jag arbetar som doktorand vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar och forskar jag främst inom idrottspedagogik.  

Magnus Ferry, universitetslektor
Telefon
090-786 53 09

Jag arbetar som universitetslektor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag främst inom idrottspedagogik.

Telefon
090-786 77 97

Jag är doktorand inom pedagogik, med inriktning specialpedagogik- fokus på särskild begåvning. Min undervisning bedrivs främst mot lärarutbildningarna.

 

Maria Johansson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 05
Maria Lindfors, universitetslektor
Telefon
090-786 76 03
Martin Holmgren, doktorand
Telefon
090-786 69 69

Jag är doktorand vid Pedagogiska institutionen. Mitt fokus ligger på skolans digitalisering med särskilt fokus på specialpedagogik och lärarutbildning.

Mikaela Nyroos, universitetslektor
Telefon
090-786 51 81

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (utbildningspolitik, beteendevetenskap, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Moa Eirell, administratör
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Monica Liljeström, universitetslektor
Telefon
090-786 69 77

Jag tillhör forskningsområdet Lärande och IKT (LIKT) och  bedriver forskning, didaktiskt utvecklingsarbete och undervisning  i sammanhang av  lärande på nätet.

Monika Diehl, universitetslektor
Telefon
090-786 55 87

Jag undervisar framför allt på lärarutbildningen. Jag forskar om frågor som rör lärande och undervisning i grundskolan, och intresserar mig också för lärarstudenters skrivande och lärande.

Ola Lindberg, professor
Telefon
090-786 62 38

Jag arbetar som professor i pedagogik. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Ola Lindberg, universitetslektor
Telefon
090-786 68 67

Jag är docent i pedagogik och arbetar som studierektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för professionslärande och professionsutbildningar.

Oscar Rantatalo, universitetslektor
Telefon
090-786 65 64

Jag är fil.dr och docent i pedagogik med arbetslivsinriktning. Jag är också studierektor på institutionen med ansvar för kurser inom lärarutbildning och polisutbildning

Peter Bergström, universitetslektor
Telefon
090-786 53 81
Peter Brusvik, doktorand
Telefon
090-786 69 84

I min forskning intresserar jag mig för avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll. 

Peter Åström, universitetslektor
Telefon
090-786 63 91
Robert Holmgren, universitetslektor
Telefon
090-786 67 48
Runa Westerlund, doktorand
Telefon
090-786 70 83

Jag är doktorand sedan 1 september 2018 och mitt forskningsintresse rör didaktik inom lärarutbildningen i Idrott och hälsa.

Sara Engvall, universitetslektor
Telefon
090-786 62 93
Simon Skog, doktorand
Telefon
090-786 72 51

Doktorand, Pedagogiska Institutionen. Mitt forskningsområde är praktiknära skolforskning och fjärrundervisning, verksam inom LICT och ULF. 

Staffan Karp, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är barn- och ungdomsidrott samt förändringsprocesser inom idrottsrörelsen och inom polisen.

Thomas Bäck, universitetslektor
Telefon
090-786 79 09
Tomas Holmgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 77 46

Jag undervisar i huvudsak i kurser inom Samfak. Utöver undervisningen så är jag även Pedagogisk ledare för utbildningar inom Samhällsvetenskaplig fakultet.

Tor Söderström, professor

I min forskning intresserar jag mig för frågor som berör utveckling av professionellt kunnande inom polisutbildning och talangidentifikation och talangutveckling inom idrott.

Torbjörn Lindmark, universitetslektor
Telefon
090-786 98 10

Jag är utnämnd till excellent lärare och arbetar som pedagogisk ledare för kurser inom lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik och läroplansteori.

Tord Göran Olovsson, universitetslektor

Jag arbetar som lärare främst vid lärarutbildningen. I min forskning intresserar jag mig för närvarande främst för didaktiska frågor i SO- ämnen, och bedömning och betygsättning i grundskolan.

Ulf Stödberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 22
Ulrika Haake, professor
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik, Områdesledare Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen.

Ulrika Sahlen, kommunikatör
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Widding, universitetslektor
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Ylva Berglund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 66 64
Åsa Löfqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 78 04