Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Pedagogiska institutionen

Anställda medarbetare

Andréa Pelletier
Telefon
090-786 74 24

Jag är projektassistent på Pedagogiska institutionen och arbetar huvudsakligen med arkiv.

Ann-Louise Silfver
Telefon
090-786 52 97

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ann-Marie Smeds
Telefon
090-786 62 06
Anna Aggestål
Telefon
090-786 56 77

Jag är universitetsadjunkt och doktorand vid Pedagogiska institutionen.

Anna Frohm
Telefon
090-786 74 68
Anna Renström
Telefon
090-786 64 44
Anna Westin
Telefon
090-786 70 87

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialpedagogik. Mitt huvudfokus berör skola och intellektuell funktionsnedsättning. 

Annika Johansson

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Björn Daunfeldt
Telefon
090-786 80 76
Björn Norlin
Telefon
090-786 96 29

Björn Norlin är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Camilla Jonsson
Telefon
090-786 61 19

Studie- och programvägledare, Internationell kontaktperson, sekreterare i idrottsvetenskapliga programmets programråd.

Carola Fahlén
Telefon
090-786 66 56
Cecilia Stenling
Telefon
090-786 65 01

Min undervisning, handledning och forskning är särskilt inriktad på frågor rörande organisering och styrning, framför allt inom idrotten, men också i det bredare arbetslivet. 

Christer Mårtensson
Telefon
090-786 88 80

Jag jobbar som universitetsadjunkt och undervisar framförallt inom området Ledarskap, organisation och arbetsliv.

Daniel Nyström
Telefon
090-786 92 01

Jag är fil. dr i idéhistoria och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik. Mina forskningsintressen rör utbildning, samtidshistoria och historiografi. 

Daniel Sanden
Telefon
090-786 77 05

Jag är ekonomisamordnare på Pedagogiska institutionen.

Elinor Adenling
Telefon
090-786 69 12

Jag arbetar framförallt med undervisning på de fristående kurserna i pedagogik som ges helt över nätet och är terminsansvarig för pedagogik A och pedagogik B.

Emma Lind
Telefon
090-786 64 35
Erica Isberg
Telefon
090-786 73 72

Jag jobbar som universitetsadjunkt och undervisar framför allt inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 

Eva Leffler
Telefon
090-786 64 41

Jag är universitetslektor, docent i pedagogik med inriktning ledarskap, lärande och skolutveckling.

Eva Mårell-Olsson
Telefon
090-786 65 32

Jag forskar om användning av IT ur ett pedagogiskt perspektiv med tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens).

Eva Silfver
Telefon
090-786 57 37

Jag arbetar som professor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för frågor om hur makt och maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Fanny Pettersson
Telefon
090-786 50 03

Universitetslektor och docent i pedagogik. Mitt primära forskningsintresse är digitalisering i skola och högre utbildning. Undervisar främst inom BIT-programmet och institutionens fristående kurser

Frida Grimm
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktorand inom Pedagogik vid Pedagogiska institutionen och Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag förstelärares ledarskap. Jag undervisar på Rektorsprogrammet.

Gerd Pettersson
Telefon
090-786 94 02

Mitt primära forskningsintresse är specialpedagogisk och klassrumsnära verksamhet i glesbygdsskolor.

Gunilla Näsström
Telefon
090-786 52 98

Jag är universitetslektor i pedagogik med fokus på bedömningar samt skolutveckling. Jag undervisar på lärarutbildningar och deltar i flera insatser inom Samverkan för bästa skola.

Gunnar Lindström
Telefon
090-786 65 73
Hanna Paulin
Telefon
090-786 64 66

Jag undervisar främst på nätutbildningar inom olika fristående kurser vid institutionen.

Helen Andersson
Telefon
090-786 62 11

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Helena Hellgren
Telefon
090-786 78 95
Henrik Åström Elmersjö
Telefon
090-786 68 16

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Inger Eliasson
Telefon
090-786 79 12

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott och undervisar i ämnen som idrottspedagogik, pedagogik samt Idrott och hälsa.

Jenny Dufweke
Telefon
090-786 68 22

Jag arbetar som studie- och programvägledare vid Pedagogiska institutionen.

Jenny Lindberg
Telefon
090-786 75 33

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialpedagogik och förskola. 

Jenny Svender
Telefon
090-786 63 16

Mitt undervisnings- och forskningsintresse är inriktat mot idrottsrörelsen och i huvudsak på frågor om genus och jämställdhet samt utformningen av barn- och ungdomsidrott. 

Johan Edin
Telefon
090-786 80 37

Mitt forskningsområde handlar om att skapa en förståelse för, och kunskap om hur specialklasser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar legitimeras, organiseras och utvecklas

Johan Hansson
Telefon
090-786 52 81

Johan Hansson är lektor i pedagogik och doktor i historia med didaktisk inriktning.

Johan Lundberg
Telefon
090-786 98 22
Johan Örestig
Telefon
090-786 79 20

Fil.dr. i sociologi. Utkom år 2015 med boken "Evolutionsteori och människans natur" (Natur & Kultur) och är medredaktör för Fronesis, en tidskrift i politisk teori. 

Johanna Olsson
Telefon
090-786 74 91

Jag är administrativ chef för institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi. 

Jonas Mollwing
Telefon
090-786 68 72

Jag arbetar som vikarierande universitetslektor i pedagogik. Mitt forskningsintresse rör mäns skilda förhållningssätt till feminism.

Josef Fahlén
Telefon
090-786 55 38

Jag arbetar som professor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik.

Josef Siljebo
Telefon
090-786 93 64

Jag är doktorand inom projektet "adekvat digital kompetens för skolledare". Utöver forskning inom projektet undervisar jag inom Pedagogik B.

Josefin Ånger
Telefon
090-786 70 02

Jag arbetar som doktorand inom pedagogik, inriktning mot allmändidaktik med fokus på övergången från årskurs 4-6 till årskurs 7-9. Undervisar främst inom lärarutbildningarna.

Jörgen From

Jag är docent i pedagogik, och mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Karoline Schnaider
Telefon
090-786 60 93

Jag kommer att bedriva mina forskarstudier med inriktning mot digitala teknologier i utbildning och jag är del av forskarskolan GRADE, https://graderesearch.umu.se/

Katarina Kärnebro
Telefon
090-786 56 85
Katarina Nilsson
Telefon
090-786 75 69

Jag är doktorand i pedagogik och mitt fokus ligger främst kring frågor som rör skola, genus, integration- och värdegrund.

Kent Löfgren
Telefon
090-786 74 21

Mitt namn är Kent Löfgren och jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen.

Kim Wickman
Telefon
090-786 93 25

Mitt forskningsintresse handlar om identitetskonstruktioner och maktrelationer inom främst föreningsidrotten och idrott och hälsa med fokus på genus och jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Kirsi Kohlström
Telefon
090-786 64 86
Kristina Ledman
Telefon
090-786 67 93

Mitt forskningsintresse rör skolans demokratiska uppdrag. I min forskning studerar jag dels medborgarskapande processer inom gymnasiets yrkesprogram och dels SO-ämnenas funktion för medborgarbildning.

Lena Lejon
Telefon
090-786 66 96

Jag är anställd vid pedagogiska institutionen som HR samordnare. Stöttar även Polisutbildningen och Idrottshögskolan i HR frågor.

Limin Gu
Telefon
090-786 62 07

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hem-skola samverkan samt användning av IKT i olika utbildningssammanhang.

Lina Spjut
Telefon
090-786 71 46

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter, men också om järnbrukens skolor 1820-1940. Jag undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen.

Louise Lindkvist
Telefon
090-786 78 42

Jag arbetar som doktorand vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar och forskar jag främst inom idrottspedagogik.  

Magnus Ferry
Telefon
090-786 53 09

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag främst inom idrottspedagogik.

Magnus Johansson
Telefon
090-786 60 25
Malin Andersson
Telefon
090-786 93 95
Telefon
090-786 77 97

Jag är doktorand inom pedagogik, med inriktning specialpedagogik- fokus på särskild begåvning. Jag undervisar främst mot lärarutbildningarna och specialpedagog/speciallärarprogrammen.

 

Malin Järnskoog
Telefon
090-786 73 09
Mari Forsberg
Telefon
090-786 69 59
Maria Lindfors
Telefon
090-786 76 03
Martin Holmgren
Telefon
090-786 69 69

Jag är doktorand vid Pedagogiska institutionen. Mitt fokus ligger på skolans digitalisering med särskilt fokus på specialpedagogik och lärarutbildning.

Mikaela Nyroos
Telefon
090-786 51 81

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (vård- och stödsamordning, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Moa Eirell
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Monica Liljeström
Telefon
090-786 69 77

Jag tillhör forskningsområdet Lärande och IKT (LIKT) och  bedriver forskning, didaktiskt utvecklingsarbete och undervisning  i sammanhang av  lärande på nätet.

Monika Diehl
Telefon
090-786 55 87

Jag undervisar framför allt på lärarutbildningen. Jag forskar om frågor som rör lärande och undervisning i grundskolan, och intresserar mig också för lärarstudenters skrivande och lärande.

Ola Lindberg
Telefon
090-786 68 67

Jag är docent i pedagogik och anställd som universitetslektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för professionslärande och professionsutbildningar.

Ola Lindberg
Telefon
090-786 62 38

Jag arbetar som professor i pedagogik. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Oscar Rantatalo
Telefon
090-786 65 64

Jag är fil.dr och docent i pedagogik med arbetslivsinriktning. Jag är också studierektor på institutionen med ansvar för kurser inom lärarutbildning och polisutbildning

Peter Bergström
Telefon
090-786 53 81

Jag är universitetslektor i pedagogik och docent i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IKT.

Peter Åström
Telefon
090-786 63 91
Petter Widmark
Telefon
090-786 76 20
Robert Holmgren
Telefon
090-786 67 48
Runa Westerlund
Telefon
090-786 70 83

Jag är doktorand sedan 1 september 2018 och mitt forskningsintresse rör didaktik inom lärarutbildningen i Idrott och hälsa.

Sara Engvall
Telefon
090-786 70 18
Simon Skog
Telefon
090-786 72 51

Doktorand, Pedagogiska Institutionen. Mitt forskningsområde är praktiknära skolforskning och fjärrundervisning, verksam inom LICT och ULF. 

Simon Wolming
Staffan Karp

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är barn- och ungdomsidrott samt förändringsprocesser inom idrottsrörelsen och inom polisen.

Thomas Bäck
Telefon
090-786 79 09
Tomas Holmgren
Telefon
090-786 77 46

Jag undervisar i huvudsak i kurser inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Utöver undervisning så arbetar jag även med pedagogisk utveckling i rollen som Pedagogisk ledare. 

Tor Söderström

I min forskning intresserar jag mig för frågor som berör utveckling av professionellt kunnande inom polisutbildning och talangidentifikation och talangutveckling inom idrott.

Torbjörn Lindmark
Telefon
090-786 98 10

Jag arbetar som studierektor för kurser inom lärarutbildningen och polisutbildningen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik.

Tord Göran Olovsson

Jag arbetar som lärare främst vid lärarutbildningen. I min forskning intresserar jag mig för närvarande främst för didaktiska frågor i SO- ämnen, och bedömning och betygsättning i grundskolan.

Ulf Stödberg
Telefon
090-786 61 22
Ulrika Haake
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik, Områdesledare Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen.

Ulrika Sahlén
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Widding
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Ylva Berglund
Telefon
090-786 66 64
Åsa Löfqvist
Telefon
090-786 78 04

Jag är universitetslektor i pedagogik och undervisar framförallt på Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen.