Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss vid Pedagogiska institutionen

Pedagogiska institutionen
Umeå universitet, Mediagränd 14,
Beteendevetarhuset
901 87 Umeå SE

090-786 5000

Kontaktformulär
Karta över campus

Ledning och administration

Prefekt Simon Wolming
Biträdande prefekt Oscar Rantatalo
Biträdande prefekt Magnus Ferry och Fanny Pettersson

Administrativ chef Johanna Olsson

Ekonomisamordnare: Daniel Sanden
HR samordnare: Lena Lejon

Utbildning och studieadministration

Studierektor Lärarhögskolan och Polisutbildningen Torbjörn Lindmark
Studierektor Samhällsvetenskapliga fakulteten Maria Lindfors

Studieadministrationen nås via administration@pedag.umu.se

Information om studievägledning finns på den här sidan: Studievägledning

Programansvarig Personalvetarprogrammet: Daniel Larsson och Mikael Stattin
Programansvarig Idrottsvetenskapliga programmet: Peter Åström

Forskning och utbildning på forskarnivå

Prefekt med ansvar för forskning: Oscar Rantatalo

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: Peter Bergström

Områdesledare
Didaktik, utvärdering och bedömning: Björn Norlin
Genus och pedagogiska praktiker: Ann-Louise Silfver
Idrottspedagogik: Josef Fahlén
Ledarskap, organisation och lärande: Ulrika Haake
Lärande och IKT: Ola Lindberg
Specialpedagogik: Eva Silfver

Ombud

Brandskyddsombud: Kent Löfgren

Likavillkorsombud: Ulrika Widding och Staffan Karp

Arbetsmiljöombud: Christer Mårtensson och Peter Åström

Fackligt ombud OFR: Tord Göran Olovsson