"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alexandr Talyzin

Min forskargrupp arbetar med grafenrelaterade material både som grundforskning och för energilagringsapplikationer. Vi deltar som partner i EU Graphene Flagship.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysik Enhet: Nanomaterials
Plats
Fysikhuset plan 1, Linnaeus väg 24, FA123 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning började vid Ioffe Physico-technical Institute (St.Petersburg Ryssland) 1993 efter examen vid St.Petersburg State University. Jag avslutade min doktorsexamen vid Uppsala universitet 2001 med professor Ulf Jansson som handledare. Mina tidiga studier var mest relaterade till fullerener C60 och C70: polymerisation av C60 under höga tryck, solvater av C60 och C70, faseövergångar mellan solvatfaser. Efter doktorsexamen arbetade jag som forskningsprojektledare på IMRA Europe inom vätelagringsprojekt (2001-2004). Sedan 2004 arbetar jag vid Umeå universitet, först som postdoc, senare som forskarassistent och för närvarande som universitetslektor (docent).

Under åren skiftade mina forskningsintressen från fullerener till kolnanorör, hydrogenering av kolmaterial och mer nyligen till grafenrelaterade material. Min nuvarande forskning är mest relaterad till applikationer av grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter. Jag är också intresserad av grundläggande studier av grafenoxidstruktur och kemiska modifieringar.

Vi är aktiva användare av synkrotronstrålningsmetoder i studier av materialegenskaper med erfarenhet av arbete på ESRF, Elettra, PETRA III, SOLEIL, Max lab, APS. De senaste åren har vi också börjat använda Neutron Scattering på ILL för studier av grafenoxidfilmer.

Vi samarbetar med många grupper runt om i Europa och deltar i EU Graphene Flagship-projektet (2012-2023). Först studerade vi vätgaslagring i grafenrelaterade material, för närvarande arbetar vi med material för superkondensatorer.

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier 2024, Vol. 680
Boulanger, Nicolas; Talyzin, Aleksandr V.; Xiong, Shaojun; et al.
Carbon, Vol. 221
Gurzęda, Bartosz; Boulanger, Nicolas; Jørgensen, Mads R.V.; et al.
Advanced Science, John Wiley & Sons 2024, Vol. 11, (9)
Iakunkov, Artem; Lienert, Ulrich; Sun, Jinhua; et al.
Advanced Materials Interfaces, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2024, Vol. 11, (1)
Iakunkov, Artem; Nordenström, Andreas; Boulanger, Nicolas; et al.
Physica status solidi. B, Basic research
Nordenström, Andreas; Boulanger, Nicolas; Vorobiev, Alexey; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2023, Vol. 457
Boulanger, Nicolas; Li, Gui; Bakhiia, Tamuna; et al.
RSC Advances, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 13, (21) : 14543-14553
Li, Gui; Iakunkov, Artem; Boulanger, Nicolas; et al.
Batteries & Supercaps, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2023, Vol. 6, (9)
Mishukova, Viktoriia; Su, Yingchun; Chen, Shiqian; et al.
Carbon, Elsevier 2023, Vol. 203 : 770-784
Nordenström, Andreas; Iakunkov, Artem; Boulanger, Nicolas; et al.
Advanced Materials Interfaces, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (18)
Boulanger, Nicolas; Kuzenkova, Anastasiia S.; Iakunkov, Artem; et al.
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 14, (30) : 10940-10949
Iakunkov, Artem; Nordenström, Andreas; Boulanger, Nicolas; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 126, (48) : 20658-20667
Lin, Hu; Iakunkov, Artem; Severin, Nikolai; et al.
Nanoscale Advances, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 4, (21) : 4689-4700
Nordenström, Andreas; Boulanger, Nicolas; Iakunkov, Artem; et al.
Nature Nanotechnology, Nature Publishing Group 2022, Vol. 17 : 131-133
Talyzin, Aleksandr V.
ChemElectroChem, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (7) : 1349-1361
Boulanger, Nicolas; Skrypnychuk, Vasyl; Nordenström, Andreas; et al.
Advanced Materials Interfaces, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (14)
Iakunkov, Artem; Boulanger, Nicolas; Nordenström, Andreas; et al.
FlatChem, Elsevier 2021, Vol. 29
Khaliha, Sara; Marforio, Tainah D.; Kovtun, Alessandro; et al.
Nanoscale Advances, Royal Society of Chemistry 2021, Vol. 3, (16) : 4674-4679
Mishukova, Viktoriia; Boulanger, Nicolas; Iakunkov, Artem; et al.
Electrochimica Acta, Elsevier 2021, Vol. 370
Moreno-Fernández, Gelines; Boulanger, Nicolas; Nordenström, Andreas; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 125, (12) : 6877-6885
Nordenström, Andreas; Boulanger, Nicolas; Iakunkov, Artem; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2021, Vol. 23, (32) : 17430-17439
Shayimova, Julia; Amirov, Rustem R.; Iakunkov, Artem; et al.
Small, John Wiley & Sons 2021, Vol. 17, (17)
Sun, Jinhua; Hwang, Jang-Yeon; Jankowski, Piotr; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 12, (40) : 45122-45135
Boulanger, Nicolas; Kuzenkova, Anastasiia S.; Iakunkov, Artem; et al.
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 12, (41) : 21060-21093
Iakunkov, Artem; Talyzin, Aleksandr V.
Carbon, Elsevier 2020, Vol. 158 : 291-302
Kuzenkova, Anastasiia S.; Romanchuk, Anna Yu; Trigub, Alexander L.; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 22, (37) : 21059-21067
Nordenström, Andreas; Iakunkov, Artem; Baburin, Igor; et al.
RSC Advances, Vol. 10, (12) : 6831-6839
Nordenström, Andreas; Iakunkov, Artem; Sun, Jinhua; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 124, (42) : 23410-23418
Rebrikova, Anastasiya T.; Klechikov, Alexey; Iakunkov, Artem; et al.
Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 11, (8) : 3032-3038
Skrypnychuk, Vasyl; Boulanger, Nicolas; Nordenström, Andreas; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 59, (3) : 1087-1092
Sun, Jinhua; Iakunkov, Artem; Baburin, Igor A.; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, RSC Publishing 2019, Vol. 21, (32) : 17901-17912
Iakunkov, Artem; Skrypnychuk, Vasyl; Nordenström, Andreas; et al.
Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 7 : 11331-11337
Iakunkov, Artem; Sun, Jinhua; Rebrikova, Anastasia; et al.
Sustainable Energy & Fuels, Royal Society of Medicine Press 2019, Vol. 3, (7) : 1790-1798
Sandström, Robin; Annamalai, Alagappan; Boulanger, Nicolas; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 122, (39) : 22750-22759
Chumakova, Natalia A.; Rebrikova, Anastasya T.; Talyzin, Aleksandr V.; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 20, (44) : 27983-27991
Iakunkov, Artem; Klechikov, Alexey; Sun, Jinhua; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 122, (24) : 13106-13116
Klechikov, Alexey; Sun, Jinhua; Vorobiev, Alexei; et al.
Carbon, Elsevier 2018, Vol. 140 : 157-163
Klechikov, Alexey; You, Shujie; Lackner, Lukas; et al.
Angewandte Chemie International Edition, John Wiley & Sons 2018, Vol. 57, (4) : 1034-1038
Sun, Jinhua; Klechikov, Alexey; Moise, Calin; et al.
Journal of Power Sources, Elsevier 2017, Vol. 363 : 422-427
Ajuria, Jon; Arnaiz, Maria; Botas, Cristina; et al.
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 114 : 700-705
Feicht, Patrick; Siegel, Renee; Thurn, Herbert; et al.
Nanoscale, Vol. 9, (20) : 6929-6936
Klechikov, Alexey; Sun, Jinhua; Baburin, Igor A.; et al.
Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 250 : 27-34
Klechikov, Alexey; Sun, Jinhua; Hu, Guangzhi; et al.
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 120 : 145-156
Sun, Jinhua; Morales-Lara, Francisco; Klechikov, Alexey; et al.
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 111 : 350-357
Szabó, Tamás; Péter, Zsolt; Illés, Erzsébet; et al.
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 115 : 430-440
Talyzin, Alexandr; Mercier, Guillaume; Klechikov, Alexey; et al.
Carbon, Elsevier 2016, Vol. 100 : 501-507
Gorkina, Alexandra L; Tsapenko, Alexey P; Gilshteyn, Evgenia P; et al.
Carbon, Elsevier 2016, Vol. 102 : 297-303
Korobov, Mikhail V.; Talyzin, Aleksandr V.; Rebrikova, Anastasiya T.; et al.
Chemistry of Materials, Vol. 28, (1) : 274-283
Tumanov, Nikolay A.; Roedern, Elsa; Lodziana, Zbigniew; et al.
International journal of hydrogen energy, Elsevier 2015, Vol. 40, (20) : 6594-6599
Baburin, Igor A; Klechikov, Alexey; Mercier, Guillaume; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Alexandr Talyzin lab