"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Alexandr Talyzin lab

Forskargrupp Vår forskning är huvudsakligen relaterad till applikationer av grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter. Vi är också intresserade av grundläggande studier av grafenoxid och andra kemiskt modifierade former av grafen.

Gruppens forskningsintressen har under åren skiftat från fullerener till kolnanorör, vätgaslagring,  hydrogenering av kolmaterial och mer nyligen till grafenrelaterade material. Vår nuvarande forskning är mest relaterad till  grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter. Viktig del av vår forskning handlar om grundläggande studier av grafenoxider, flerskiktade grafenoxidmembran, svällning av skiktade hydrofila material i olika lösningsmedel som funktion av temperatur och tryck

Vi är aktiva användare av synkrotronstrålningsmetoder i studier av materialegenskaper med erfarenhet av arbete på ESRF, Elettra, PETRA III, SOLEIL, APS, Max lab,  MAX IV. De senaste åren har vi också börjat använda Neutron Scattering på ILL för studier av grafenoxidfilmer.

Vi samarbetar med många grupper runt om i Europa och deltar i EU Graphene Flagship-projektet (2012-2023). I detta projekt studerade vi först vätgaslagring i grafenrelaterade material och för närvarande arbetar vi med material för superkondensatorer.

Forskningen finansieras av EU Graphene Flagship och Energimyndigheten.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Externa finansiärer

Alexandr Talyzin
Ny giftfri metod för framställning av grafenoxid av hög kvalitet

Ger betydligt färre defekter jämfört med den mest använda metoden idag.

Kol från skogsavfall kan användas i framtidens energilagring

Tallkottar kan bli billigt råmaterial i superkondensatorer, visar ny avhandling.

Fysiker tar fram stabila vattenbaserade grafendispersioner

Grafenoxid gör dispersionerna stabila i dagar. Författarna har ansökt om patent för metoden.

Senast uppdaterad: 2022-03-22