Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alexandr Talyzin lab

Forskargrupp Vår forskning är huvudsakligen relaterad till applikationer av grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter. Vi är också intresserade av grundläggande studier av grafenoxid och andra kemiskt modifierade former av grafen.

Gruppens forskningsintressen har under åren skiftat från fullerener till kolnanorör, vätgaslagring,  hydrogenering av kolmaterial och mer nyligen till grafenrelaterade material. Vår nuvarande forskning är mest relaterad till  grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter. Viktig del av vår forskning handlar om grundläggande studier av grafenoxider, flerskiktade grafenoxidmembran, svällning av skiktade hydrofila material i olika lösningsmedel som funktion av temperatur och tryck

Vi är aktiva användare av synkrotronstrålningsmetoder i studier av materialegenskaper med erfarenhet av arbete på ESRF, Elettra, PETRA III, SOLEIL, APS, Max lab,  MAX IV. De senaste åren har vi också börjat använda Neutron Scattering på ILL för studier av grafenoxidfilmer.

Vi samarbetar med många grupper runt om i Europa och deltar i EU Graphene Flagship-projektet (2012-2023). I detta projekt studerade vi först vätgaslagring i grafenrelaterade material och för närvarande arbetar vi med material för superkondensatorer.

Forskningen finansieras av EU Graphene Flagship och Energimyndigheten.

Forskningsledare

Alexandr Talyzin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 20

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Externa finansiärer

Fysiker tar fram stabila vattenbaserade grafendispersioner

Grafenoxid gör dispersionerna stabila i dagar. Författarna har ansökt om patent för metoden.

EU beviljar över 24 miljoner till forskning vid Umeå universitet

Tio forskningsprojekt vid Umeå universitet får dela på drygt 24 miljoner kronor från EU.

Porösa polymerer visar anmärkningsvärd stabilitet

Umeåfysiker först med att visa det porösa nanomaterialet COFs höga stabilitet, i Angewandte Chemie.