"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Alice Annelin

Alice Annelin

Jag är lektor i redovisning. Min forskning fokuserar på revisionsgrupper och revisionskvalitet samt utbildning för hållbarhet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Redovisning/finansiering
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, B33701 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag ingår i en forskargrupp som undersöker revisionsteams beteende som är relaterat till fel och revisionsskandaler. Jag ingår också i en forskargrupp om utbildning för hållbarhet. Detta integreras i mitt arbete i de kurser som jag undervisar i redovisning utifrån hållbarhetsperspektivet.

Jag har arbetat med olika teorier och metodologiska perspektiv, inklusive jämställdhet, beteende, lärande och affektiva teorier. Jag har genomfört diskursanalyser, intervjuer och enkäter för att tillämpa på forskningen och jag är öppen för att använda olika metoder som kan bidra till att besvara forskningsfrågan. Just nu bedriver jag aktionsforskning som kombinerar flera olika metoder för praktiska forskningsaktiviteter.

Jag är särskilt intresserad av hur och vad vi lär ut för och om hållbarhet. Jag har varit involverad i en projektforskningsgrupp med stöd av PUNKTUM för att utveckla ett digitalt verktyg som kan hjälpa lärare att utveckla kompetens för hållbarhet. Verktyget hjälper till att bedöma varje elevgrupps nyckelkompetenser för hållbarhet som kan användas för att förbereda lektioner. Med stöd från UFS har vi också arbetat med organisationer i regionen för att tillämpa detta stöd för livslångt lärande för hållbarhet i samhället. För mer information besök vår hemsida: advancingesd.com

Managerial Auditing Journal
Annelin, Alice
International Journal of Sustainability in Higher Education
Annelin, Alice; Boström, Gert-Olof
International Journal of Auditing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 26, (2) : 113-133
Annelin, Alice; Svanström, Tobias
Studier i företagsekonomi. Serie B, 103
Annelin, Alice

Jag tillämpar den "Expereitial Learning" metoden med ett studentcentrerat fokus för att hjälpa eleverna att koppla teori till praktik.