"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alice Annelin

Jag är lektor i redovisning. Min forskning fokuserar på revisionsgrupper och revisionskvalitet samt utbildning för hållbarhet.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Redovisning/finansiering
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, B33701 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag ingår i en forskargrupp som undersöker revisionsteams kompetens och beteende som är relaterat till fel och revisionsskandaler. Jag ingår också i en forskargrupp om utbildning för hållbarhet. Detta integreras i mitt arbete i de kurser som jag undervisar i redovisning utifrån hållbarhetsperspektivet.

Jag har arbetat med olika teorier och metodologiska perspektiv, inklusive jämställdhet, beteende, lärande och affektiva teorier. Jag har genomfört diskursanalyser, intervjuer och enkäter för att tillämpa på forskningen och jag är öppen för att använda olika metoder som kan bidra till att besvara forskningsfrågan. Just nu bedriver jag aktionsforskning som kombinerar flera olika metoder för praktiska forskningsaktiviteter.

Jag är särskilt intresserad av hur och vad vi lär ut för och om hållbarhet. Jag undersöker hållbarhetskompetens i en projektforskningsgrupp för att utveckla ett digitalt verktyg som kan hjälpa lärare, studenter och orginisationer samarbetar mot en hållbar framtid. Verktyget hjälper till att kartlägga nyckelkompetenser för hållbarhet som kan användas för att förbereda aktiviteter som kan hjälpa förendra tankesätt. Med stöd från UFS har vi arbetat med organisationer i regionen för att tillämpa detta stöd för livslångt lärande för hållbarhet i samhället. För mer information besök vår hemsida: advancingesd.com

International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, InderScience Publishers 2024, Vol. 20, (3-4) : 368-398
Annelin, Alice
Sustainability in business education, research and practices, Springer Nature 2024 : 209-226
Annelin, Alice; Boström, Gert-Olof
Auditing, American Accounting Association 2024, Vol. 43, (1) : 1-23
Annelin, Alice; Che, Limei
International Journal of Auditing
Annelin, Alice; Svanström, Tobias
International Journal of Sustainability in Higher Education, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 24, (9) : 53-69
Annelin, Alice; Boström, Gert-Olof
Auditing transformation: regulation, digitalisation and sustainability, London: Routledge 2023 : 314-337
Annelin, Alice; Svanström, Tobias
Managerial Auditing Journal, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 38, (2) : 158-185
Annelin, Alice
International Journal of Auditing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 26, (2) : 113-133
Annelin, Alice; Svanström, Tobias
Studier i företagsekonomi. Serie B, 103
Annelin, Alice

Jag tillämpar den "Expereitial Learning" metoden med ett studentcentrerat fokus för att hjälpa eleverna att koppla teori till praktik.