"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anders Hofer

Anders Hofer

Forskar om nukleotidmetabolism – enzymer, reglering och läkemedelsutveckling.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Roll: Studierektor
Plats
KB.H6, Campus, Umeå, A6.50.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Nukleotider har en central roll i cellens funktion genom att vara energibärare och beståndsdelar i DNA och RNA. I min forskargrupp studerar vi hur de enzymer som ingår i nukleotidmetabolismen är reglerade med fokus på nukleosidkinaser och ribonukleotidreduktas.

Forskningen inkluderar studier av nukleotidmetabolismen hos flertalet patogener där vi försöker utnyttja skillnader i nukleotidmetabolismen mellan dem och mammala celler för att selektivt kunna slå ut patogenerna med så få biverkningar som möjligt.

Mitochondrion (Amsterdam. Print), Elsevier 2023, Vol. 71 : 93-103
Debar, Louis; Ishak, Layal; Moretton, Amandine; et al.
FEMS Microbiology Reviews, Oxford University Press 2023, Vol. 47, (3)
Hofer, Anders
Pathogens, MDPI 2022, Vol. 11, (12)
Ebenwaldner, Carmen; Hornyak, Peter; García-Saura, Antonio Ginés; et al.
Biochemistry, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 61, (15) : 1633-1641
Fietze, Tobias; Wilk, Piotr; Kabinger, Florian; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2022, Vol. 298, (6)
Krakovka, Sascha; Ranjbarian, Farahnaz; Luján, Lucas A.; et al.
Inorganic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 61, (34) : 13561-13575
Marchetti, Fabio; Tombesi, Alessia; Di Nicola, Corrado; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2022, Vol. 50, (3)
Ranjbarian, Farahnaz; Sharma, Sushma; Falappa, Giulia; et al.
Biochemistry, Vol. 61, (2) : 92-106
Rehling, Daniel; Scaletti, Emma Rose; Rozman Grinberg, Inna; et al.
Antibiotics, MDPI 2021, Vol. 10, (11)
Baldassarri, Cecilia; Falappa, Giulia; Mazzara, Eugenia; et al.
Molecules, MDPI 2020, Vol. 25, (14)
Frezza, Claudio; Venditti, Alessandro; Bianco, Armandodoriano; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2020, Vol. 295, (46) : 15576-15587
Martinez-Carranza, Markel; Jonna, Venkateswara Rao; Lundin, Daniel; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2020, Vol. 295, (33) : 11891-11901
Nemeth, Brigitta; Land, Henrik; Magnuson, Ann; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (1) : 264-277
Schmidt, Tobias T; Sharma, Sushma; Reyes, Gloria X; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2019, Vol. 10
Hulpia, Fabian; Mabille, Dorien; Campagnaro, Gustavo D.; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 25, (11) : 10184-10206
Benelli, Giovanni; Maggi, Filippo; Pavela, Roman; et al.
Protein Science, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 27 : 87-88
Grinberg, Inna; McGann, Matthew; Lundin, Daniel; et al.
Journal of Molecular Biology, Elsevier 2018, Vol. 430, (18, Part B) : 3157-3169
Gupta, Arun A.; Reinartz, Ines; Karunanithy, Gogulan; et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 2018, Vol. 156 : 154-165
Kamte, Stephane L. Ngahang; Ranjbarian, Farahnaz; Cianfaglione, Kevin; et al.
eLIFE, ELIFE SCIENCES PUBLICATIONS LTD 2018, Vol. 7
Rozman Grinberg, Inna; Lundin, Daniel; Hasan, Mahmudul; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2018, Vol. 293, (41) : 15889-15900
Rozman Grinberg, Inna; Lundin, Daniel; Sahlin, Margareta; et al.
Molecular Microbiology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 109, (3) : 291-305
Schmitt, Andreas; Jiang, Kai; Camacho, Martha I.; et al.
Fitoterapia (Milano), Elsevier 2018, Vol. 124 : 145-151
Sut, Stefania; Dall'Acqua, Stefano; Baldan, Valeria; et al.
Cell Host and Microbe, CELL PRESS 2017, Vol. 21, (3) : 376-389
Bugaytsova, Jeanna A.; Björnham, Oscar; Chernov, Yevgen A.; et al.
Biophysical Journal, CELL PRESS 2017, Vol. 112, (3) : 33A-33A
Gupta, Arun; Reinartz, Ines; Spilotros, Alessandro; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI AG 2017, Vol. 14, (7)
Kamte, Stephane L. Ngahang; Ranjbarian, Farahnaz; Campagnaro, Gustavo Daniel; et al.
Journal of Biological Chemistry, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC 2017, Vol. 292, (46) : 19044-19054
Loderer, Christoph; Jonna, Venkateswara Rao; Crona, Mikael; et al.
Parasitology international, Vol. 66, (2) : 146-151
Petrelli, Riccardo; Ranjbarian, Farahnaz; Dall'Acqua, Stefano; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Microbiology 2017, Vol. 61, (6)
Ranjbarian, Farahnaz; Vodnala, Munender; Alzahrani, Khalid J. H.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2016, Vol. 6
Chiruvella, Kishore K; Rajaei, Naghmeh; Jonna, Venkateswara Rao; et al.
Molecular Oncology, Vol. 10, (9) : 1375-1386
Crona, Mikael; Codo, Paula; Jonna, Venkateswara Rao; et al.
Structure, Vol. 24, (6) : 906-917
Johansson, Renzo; Jonna, Venkateswara Rao; Kumar, Rohit; et al.
Molecules, Vol. 21, (8)
Petrelli, Riccardo; Orsomando, Giuseppe; Sorci, Leonardo; et al.
Virus Research, Elsevier 2016, Vol. 223 : 20-27
Sadanandan, Sajna Anand; Ekström, Jens-Ola; Jonna, Venkateswara Rao; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 291, (22) : 11717-11726
Vodnala, Munender; Ranjbarian, Farahnaz; Pavlova, Anna; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (7)
Crona, Mikael; Hofer, Anders; Astorga-Wells, Juan; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 290, (28) : 17339-17348
Jonna, Venkateswara Rao; Crona, Mikael; Rofougaran, Reza; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Vol. 24, (22) : 5304-5309
Petrelli, Riccardo; Meli, Maria; Vita, Patrizia; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 289, (19) : 13054-13065
Vande Voorde, Johan; Sabuncuoglu, Suna; Noppen, Sam; et al.
Protein Engineering Design & Selection, Oxford University Press 2013, Vol. 26, (7) : 445-452
Falahati, Hanieh; Pazhang, Mohammad; Zareian, Shekufeh; et al.
Phytochemistry, Vol. 79 : 39-45
Decker, Daniel; Meng, Meng; Gornicka, Agnieszka; et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, London: Informa Healthcare 2012, Vol. 47, (1) : 50-63
Hofer, Anders; Crona, Mikael; Logan, Derek T; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 287, (21) : 17628-17636
Ranjbarian, Farahnaz; Vodnala, Munender; Vodnala, Sharvani Munender; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford Journals 2011, Vol. 39, (4) : 1381-9
Crona, Mikael; Moffatt, Connor; Friedrich, Nancy C; et al.
Journal of Biological Chemistry, Bethesda, Md.: American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2011, Vol. 286, (38) : 33053-33060
Crona, Mikael; Torrents, Eduard; Rohr, Asmund K.; et al.
Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, Vol. 29, (4-6) : 433-437
Björnberg, O; Vodnala, Munender; Domkin, Vladimir; et al.
Structure, Vol. 17, (11) : 1442-1452
Elmlund, Hans; Baraznenok, Vera; Linder, Tomas; et al.
Journal of Molecular Biology, Vol. 380, (4) : 656-66
Andersen, Gorm; Björnberg, Olof; Polakova, Silvia; et al.
Nucleic Acids Research, Vol. 36, (2) : 393-403
Farge, Géraldine; Holmlund, Teresa; Khvorostova, Julia; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2008, Vol. 283, (51) : 35310-35318
Rofougaran, Reza; Crona, Mikael; Vodnala, Munender; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 283, (9) : 5380-5388
Vodnala, Munender; Fijolek, Artur; Rofougaran, Reza; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Anders Hofer Lab

Jag undervisar på termin 1-3 på läkarprogrammet och på första terminen på tandläkarprogrammet. Jag är även ansvarig för den första terminen på läkarprogrammet och medlem i programrådet för läkarprogrammet (PRL).