Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Hofer Lab

Forskargrupp Min grupp forskar om ukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.

Afrikansk sömnsjuka orsakas av parasiten Trypanosoma brucei. Vi studerar nukleotidmetabolism i denna parasit, däggdjursceller och andra arter.

Vi studerar nukleotidmetabolism in vitro och in vivo genom att studera isolerade enzymer (till exempel ribonukleotidreduktas och nukleosidkinas) och genom att analysera intracellulära nukleotidpooler i vilda och knockdown-celler som utsätts för nukleosider och/eller läkemedel. Kunskapen och förståelsen av basala cellulära nukleotidmetabolismprocesser som erhållits från dessa studier kommer att hjälpa oss och andra att utforma läkemedel som utnyttjar skillnader i dessa enzymer och vägar för att selektivt döda maligna celler och patogener såsom Trypanosoma brucei.

Enzymreglering/oligomerisering: Nukleotider används som energibärare, fosfatdonatorer, cellulära regulatorer och byggstenar för DNA- och RNA-syntes. Nukleotider kan produceras av de novo- och bärgningsvägar och några av de enzymer som är inblandade (till exempel ribonukleotidreduktas) regleras allosteriskt av nukleotidberoende proteinoliigomerisering. Vårt labb är särskilt intresserat av sådana enzymer, som vi undersöker genom kompletterande enzymaktivitetsanalyser och direkta protein oligomer massamätningstekniker som Gasfas elektroforesisk rörlighet makromolekylanalys (GEMMA).

Läkemedelsupptäckt: Substratanaloger av nukleotidmetaboliserande enzymer kan användas mot sjukdomar som cancer och infektionssjukdomar. Vi studerar nukleotidmetabolismen hos parasiten Trypanosoma brucei, vilket orsakar afrikansk sömnsjuka hos människor och Nagana hos husdjur. De olika egenskaperna hos T. brucei nukleotidmetabolism i jämförelse med värdens kan utnyttjas för att hitta läkemedel som specifikt riktar sig mot parasiten.

Pågående projekt

Däggdjurs ribonukleotidreduktas består av alfa- och betaunderenheter och regleras av två allosteriska platser som ligger på subenheten alfa. En av dessa platser, den övergripande aktivitetsplatsen, binder ATP eller dATP. Vi har tidigare sett att dATP (enzymhämmare) och ATP (aktivator) inducerar bildandet av ett alfa-6-beta-2 proteinkomplex. Typen av proteinkomplex varierar mellan arter och vi försöker nu avgränsa den molekylära mekanism som är ansvarig för de motsatta effekter som dessa två nukleotider har på enzymaktiviteten i däggdjursceller och andra arter.


T. brucei kan ackumulera ovanligt höga nivåer av dATP när det odlas i närvaro av deoxyadenosin. Denna starka bärgningskapacitet kan användas för att aktivera nukleosidanaloger som kan användas som läkemedel mot T. brucei. Vi karakteriserar enzymer som är involverade i metabolismen av deoxyadenosin och andra nukleosider i T. brucei och utnyttjar de unika egenskaperna hos dessa enzymer för läkemedelsupptäckt mot parasiten.

Forskningsledare

Anders Hofer
Universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik