Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Back

Jag är postdoktor. Min forskning handlar om hur turism påverkar platser, framför allt fritidshusturismens effekter på bostadsmarknad och samhällsplanering.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Current Issues in Tourism, Routledge 2020, Vol. 23, (11) : 1328-1342
Back, Andreas
Tourism, Zagreb: 2019, Vol. 67, (3) : 311-317
Hoogendoorn, Gijsbert; Back, Andreas
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2019 : 53-77
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.; Back, Andreas
Samhällsplaneringens teori och praktik, Stockholm: Liber 2019 : 235-244
Åkerlund, Ulrika; Back, Andreas
Tourism Geographies, London: Routledge 2017, Vol. 19, (4) : 596-611
Back, Andreas; Marjavaara, Roger

Jag undervisar på Samhällsplanerarprogrammet och Turismprogrammet, framför allt gällande kulturgeografins teoretiska grunder, turism, samhällsplanering och bostadsfrågor. Jag handleder även kandidatuppsatser. I undervisningen försöker jag lyfta fram historien och geografins betydelse för platser och samhällsfenomen. Min ambition är att synliggöra kopplingarna mellan teori och praktik, samt mellan kursinnehåll och framtida arbetsliv.