Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Back

Jag är vikarierande universitetslektor och forskare. Min forskning handlar om hur turism påverkar platser, framför allt fritidshusturismens effekter på bostadsmarknad och samhällsplanering.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Current Issues in Tourism, Routledge 2020, Vol. 23, (11) : 1328-1342
Back, Andreas
Tourism, Zagreb: 2019, Vol. 67, (3) : 311-317
Hoogendoorn, Gijsbert; Back, Andreas
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2019 : 53-77
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.; Back, Andreas
Samhällsplaneringens teori och praktik, Stockholm: Liber 2019 : 235-244
Åkerlund, Ulrika; Back, Andreas
Tourism Geographies, London: Routledge 2017, Vol. 19, (4) : 596-611
Back, Andreas; Marjavaara, Roger

Jag undervisar på Samhällsplanerarprogrammet och Turismprogrammet, framför allt gällande kulturgeografins teoretiska grunder, turism, samhällsplanering och bostadsfrågor. Jag handleder även kandidatuppsatser. I undervisningen försöker jag lyfta fram historien och geografins betydelse för platser och samhällsfenomen. Min ambition är att synliggöra kopplingarna mellan teori och praktik, samt mellan kursinnehåll och framtida arbetsliv.