"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Formella metoder för pålitlig hybrid intelligens

Forskargrupp Hybridintelligens uppstår genom samarbete mellan människor och intelligenta system i syfte att göra det möjligt för människor att uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt. Detta samarbete har många praktiska tillämpningar, t.ex. poliser som använder digitala informationskällor för att fatta välgrundade beslut i riskfyllda situationer, sjuksköterskor som förbättrar sina rutiner för läkemedelshantering osv.

Inom denna forskargrupp föreställer vi oss intelligenta system som ger formella garantier för sitt beteende. Vi strävar därför efter att utveckla formella metoder för att utforma, bygga och testa pålitliga AI-system. Vi är engagerade i att förverkliga visionen om pålitlig AI inom olika forsknings-, utbildnings- och industrisektorer. De tänkta intelligenta systemen ersätter alltså inte människan, utan fungerar snarare som ett sätt att ge henne möjlighet att uppnå sina mål.

Våra forskningsämnen omfattar följande:

Logikbaserade metoder

 • Sunt förnuft och icke-monotona resonemang
  • Programmering av svarssatser
  • Formell argumentation
  • Formella dialoger, t.ex. strategiska interaktioner
 • Approximativa resonemang, t.ex. possibilistisk logik, oprecisa sannolikheter.
 • Logikbaserat resonemang om preferenser.

Autonoma rationella agenter med människor som medverkande

 • Kognitiva modeller för rationella agenter, t.ex. utvidgningar av BDI-modellen
 • Modeller för beslutsfattande
  • Modeller för strategisk interaktion som bygger på logikbaserade metoder
  • Människomedveten planering baserad på logikbaserade metoder

Beteenden hos AI-system som är pålitliga och ansvarsfulla

 • Testning av artificiell intelligens
  • Tillförlitliga verktyg för bedömning av artificiell intelligens
  • Bedömning av AI-system ur AI-etisk synvinkel
 • Kunskapsmodellering
  • Modeller för sinnesteori baserade på logikbaserade metoder
  • Framkallande av kunskap.
 • Programvaruverktyg för att utveckla intelligenta interaktiva system, t.ex. programvarubibliotek för att utveckla intelligenta system baserade på logikbaserade språk i Unity.

Utbildning i datavetenskap

 • Utveckling av kursplaner för utbildning i artificiell intelligens.
  • AI och hållbarhet i gymnasieutbildningen.
 • Undervisningsmetoder
  o Tillförlitlig artificiell intelligens i gymnasieutbildningen.

Forskningsledare

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Esteban Guerrero Rosero
Universitetslektor
E-post
E-post
Timotheus Kampik
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap
Senast uppdaterad: 2024-02-24