"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andrew Strong

Andrew Strong

Kontakt

E-post
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi

Forskning

Jag ingår i den interdisciplinära U-Motion Laboratory Research Group. Min forskning undersöker konsekvenserna av främre korsbandsskada genom att kombinera avancerade mätmetoder som tredimensionell rörelseanalys och hjärnavbildning. Jag är särskilt intresserad av metoder för att utvärdera proprioception av knät samt om och hur förändringar i motorisk kontroll efter skada påverkar skaderisken. Mitt nuvarande projekt syftar till att bättre förstå påverkan av uppmärksamhetsfokus, det vill säga om vi fokuserar på hur vår kropp utför en uppgift eller på effekterna av uppgiften, på motorisk kontroll och om skillnader i prestationsförmåga är relaterade till kontrasterande aktiveringar i hjärnan. Jag är vidare intresserad av att utveckla interventioner för att minska risken för primär korsbandsskada genom att öka följsamheten och effektiviteten av närvarande rekommenderade program.

Mina publicerade artiklar inkluderar longitudinella studier, tvärsnittsstudier, metodutveckling där vi utvärderar reliabilitet och validitet av våra egna nya mätmetoder samt systematiska översikter med metaanalyser. Inkluderade populationer inkluderar elit- och fritidsidrottare, den allmänna befolkningen och individer med främre korsbandsskada. Jag har också varit involverad i flera projekt där jag har hjälpt till med datainsamling och databearbetning för att undersöka motorisk kontroll bland barn och individer med stroke.

Akademiska examina

  • Doktorsexamen: Fysioterapi, Umeå universitet, 2022.
  • Magisterexamen: Fysioterapi, Umeå universitet, 2015.
  • Kandidatexamen: Idrottsvetenskap och affärsliv, Kingston University London, 2010.

Universitetstjänstgöring

  • Postdoktor vid Umeå universitet, sedan 2021.
  • Kursansvarig vid enheten för Arbetsterapi, Umeå universitet, sedan 2022.

Tidigare anställningar

  • Senior forskningsassistent vid Umeå universitet, 2020 – 2021.
  • Laboratorieassistent vid Umeå universitet, 2015 – 2020.
  • Forskningsassistent vid Umeå universitet, 2013 – 2015.
  • Labbtekniker, Kingston University London, 2011 – 2012.
  • Lektor i idrottsvetenskap, Kingston University London, 2011 – 2012.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 17
Strong, Andrew; Grip, Helena; Arumugam, Ashokan; et al.
Journal of Orthopaedic Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 40, (1)
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Buck, Sebastian; et al.
Physical Therapy in Sport, Churchill Livingstone 2022, Vol. 55 : 256-263
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Häger, Charlotte
Journal of Orthopaedic Surgery and Research, BioMed Central 2022, Vol. 17, (1)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 16
Strong, Andrew; Grip, Helena; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Frontiers in Sports and Active Living, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 4
Svensson, Felicia; Aasa, Ulrika; Strong, Andrew
Experimental Brain Research, Springer 2021, Vol. 239, (6) : 1911-1928
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Rönnqvist, Louise; et al.
The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2021, Vol. 9, (8)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
Physical Therapy in Sport, Elsevier 2021, Vol. 49 : 112-121
Strong, Andrew; Srinivasan, Divya; Häger, Charlotte
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 20, (1)
Strong, Andrew; Tengman, Eva; Srinivasan, Divya; et al.
Knee (Oxford), Elsevier 2018, Vol. 25, (2) : 226-239
Hébert-Losier, Kim; Schelin, Lina; Tengman, Eva; et al.
XXI ISEK Congress: Bridges to innovation
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Strong, Andrew; et al.
Gait & Posture, Vol. 42, (Supplement 1) : S33-S33
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Strong, Andrew; et al.

Sedan 2022 är jag kursansvarig vid enheten för Arbetsterapi för masterskursen 'Vetenskaplig teori och metod'. Jag har tidigare erfarenhet av att undervisa på kandidatnivå inom ämnen som anatomi, biomekanik och forskningsmetoder. Jag har också handlett 17 studenter på antingen kandidat- eller mastersnivå under deras respektive examensarbeten.