Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anette Bagger

Anette Bagger

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

Jag har en bakgrund som grundskollärare Ma/NO i skolåren 3-9 och en examen som F-7-lärare i Ma/NO. Jag har vidareutbildat mig till specialpedagog och arbetat som detta, först i en kommun och därefter som synrådgivare hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Detta innebär att jag ägnat också mig åt verksamhetsutveckling och att verka för likvärdigt lärande med att överbrygga hinder och skapa förutsättningar för ett gott lärande och en god undervisning för alla elever. Utöver min grundutbildning som lärare har jag en specialpedagogexamen, en magisterexamen i synpedagogik, en projektledarutbildning och därefter en examen inom forskarutbildningen.

Mina forskningsfält är huvudsakligen specialpedagogik och matematikdidaktik och kombinationen av dessa. Det innebär att jag ägnat mig åt och studerat elever i behov av stöd och det som är specifikt i undervisningen och lärandet för denna elevgrupp. Aspekter av flerspråkighet och språklighet generellt i bedömningspraktiker är också ett intresseområde. Jag genomför projekt i både grundsärskolan och grundskolan, framförallt i de yngre skolåren. Planeringen, genomförandet och följderna av olika bedömningspraktiker är det område jag oftast är involverad i och då framförallt utifrån sociopolitiska, relationella och sociala aspekter. Jag arbetar helst i nära samarbete med praktiken och utgår från det som är aktuellt eller angeläget att systematisera eller bidra med kunskap om.

Min examen inom forskarutbildningen består av en filosofie doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning matematikdidaktik. Efter forskarutbildningen har jag fortsatt min forskning genom att följa upp elever på en flerspråkig skola som deltog i avhandlingsstudien, när de genomförde nationella prov i det nionde skolåret och gjorde sina val till gymnasiet. Jag har också ett aktivt forskningsprojekt i grundsärskolan tillsammans med Eva Silfver och Elisabeth Raddock. Detta projekt rör bedömning. I övrigt ägnar jag mig också åt att beskriva och beforska vad specialpedagogisk matematikdidaktik är i praktiken och i forskningen, vilka metoder, elever, kunskaper och förhållningssätt det handlar om. Detta ofta tillsammans med Helena Roos vid Linnéuniversitetet och Margaretha Engvall vid Linköpings Universitet.
I övrigt har jag peer-reviewat forskningsartiklar för NOMAD och för RME (Research In Mathematics Education) och deltar som gästredaktör för ett kommande temanummer i NOMAD som rör matematiksvårigheter.

Förutom min forskargärning ägnar jag mig åt undervisning inom grund- och vidareutbildning inom lärarutbildningen. Detta rör ofta områden som inom matematik och specialpedagogik, med inslag som rör bedömning. Jag handleder också examensarbeten.

ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany, 3-6 September, 2019: Education in an Era of Risk: the Role of Educational Research for the Future
Bagger, Anette; Bergström, Peter
CERME 11: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, European Society for Research in Mathematics Education 2019 : 1831-1838
Bagger, Anette; Vennberg, Helena; Björklund Boistrup, Lisa
Book of abstracts: EARLI 2019, RWTH Aachen University 2019 : 142-142
Lindfors, Maria; Roos, Helena; Bagger, Anette
The Montana Mathematics Enthusiast, Montana Council of Teachers of Mathematics 2018, Vol. 15, (1-2) : 278-302
Bagger, Anette; Björklund Boistrup, Lisa; Norén, Eva
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebo Universitet 2017, Vol. 26, (2) : 95-111
Bagger, Anette
World yearbook of education 2017: assessment inequalities, Oxon: Routledge 2017 : 68-88
Bagger, Anette
CERME 10: Proceedings of the tenth congress of the European Society for Research in Mathematics Education, European Society for Research in Methematic Education (ERME) 2017 : 1433-1440
Bagger, Anette
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 26–27, 2016, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2017 : 151-151
Bagger, Anette
Nordisk matematikkdidaktikk, Vol. 21, (1) : 47-69
Bagger, Anette
Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK], Köpenhamn: Aarhus University 2016, (18) : 123-139
Bagger, Anette
Ethnography and Education, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (3) : 237-252
Silfver, Eva; Sjöberg, Gunnar; Bagger, Anette
Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague: Charles University 2015 : 1558-1563
Bagger, Anette
Specialpedagogisk tidskrift, Svenska förbundet för specialpedagogik 2015, (3) : 4-6
Bagger, Anette
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 63
Bagger, Anette
Development of Mathematics Teaching: Design, Scale, Effects. Proceeding of MADIF 9. The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar Umeå February 4-5, 2014, Linköping: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2015 : 27-36
Bagger, Anette; Roos, Helena
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 3, (1) : 37-48
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2015, Vol. 20, (1) : 55-75
Sjöberg, Gunnar; Silfver, Eva; Bagger, Anette
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 86-91
Bagger, Anette; Nyroos, Mikaela
International Journal of Qualitative Methods, University of Alberta, Int. Inst. of Qualitative Methodology, Edmonton Clinic in Health Academy, Edmonton, Canada 2013, Vol. 12 : 39-51
Silfver, Eva; Sjöberg, Gunnar; Bagger, Anette
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF, linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2012 : 151-160
Nyroos, Mikaela; Bagger, Anette; Silfver, Eva; et al.
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.