Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ann-Kristin Bergquist

Ann-Kristin Bergquist

Anknuten som universitetslektor till Enheten för ekonomisk historia

ann-kristin.bergquist@umu.se

090-786 76 56

Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd Umeå universitet, 901 87 Umeå


090-786 76 56

Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd Umeå universitet, 901 87 Umeå

 • Presentation

  Presentation

  Ann-Kristin Bergquist är anställd som universitetslektor och disputerade 2007 i ekonomisk historia. 2013 utnämndes hon till docent. Höstterminen 2012 var Bergquist gästforskare vid Harvard Business School och höstterminen 2017 var hon Thomas K. McCraw visiting fellow, också vid Harvard Business School. 2013-2015 var Bergquist sekreterare i Svenska Ekonomiskhistoriska Föreningen och är sedan 2018 styrelseledamot i European Business History Association. Hon är sedan 2017 medlem i Editorial Advisory Board för tidskriften Business History Review.

  Forskning

  Bergquists forskning är främst fokuserad på att utveckla en historisk förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor inom näringslivet. Hon har inom ramen för olika forskningsprojekt studerat hur den industriella utvecklingen under 1900-talet gett upphov till stora hållbarhetsproblem, men också hur företag framgångsrikt, och ofta i samarbete med myndigheter och andra aktörer i samhället utvecklat kunskap, strategier och teknik för att hantera miljö- och energifrågor. Framförallt har frågor om hur miljöpolitiken och specifika miljöpolitiska styrmedel har drivit på företag att åstadkomma stora utsläppsminskningar och miljöteknisk utveckling sedan 1960-talet stått i fokus. Hon har i flertalet publikationer studerat utvecklingen inom naturresurs- och energiintensiva industrier, såsom gruvindustrin och skogsindustrin.

  Berquists nuvarande forskning är främst relaterad till fyra olika forskningsprojekt. Ett projekt analyserar förutsättningar för grön tillväxt, genom att studera drivkrafterna bakom miljösektorns utveckling sedan 1970-talet. Ett andra forskningsprojekt berör hur svenskt näringsliv, med fokus på gruvindustrin, hanterade miljörisker och socialt ansvarstagande under mellankrigstiden. Ett tredje projekt, vilket huvudsakligen genomförs i form av ett doktorandprojekt, undersöker miljödrivet värdeskapande i svensk bilindustri sedan 1970-talet. Berqquist är dessutom involverad i ett ekonomiskhistoriskt forskningsprojekt med flera internationella deltagare som undersöker problem relaterat till hållbart naturresursutnyttjande i Chile, Bolivia och Peru, i ett jämförande perspektiv med de nordiska länderna.

  Ämnesintressen

  • Business History
  • Economic History
  • Environmental History
  • Green Entrepreneurship
  • Sustainablity

  Utmärkelser


  EBHA Prize for Best Paper in European Business History presented at the Conference "Business History Around the World – Today and Tomorrow, 1st World Congress in Business history/20th Congress of the European Business History Association, Bergen, 25-27 Aug. 2016 for the paper "Total Abstinence as a Business. The Swedish Mutual Insurance Company Ansvar and the Temperance Movement 1932-1997" (med  Liselotte Eriksson).

  The CEBC Halloran Prize in the History of Corporate Responsibility, 2011, for the conference paper The Making of a Green Innovation System: The Swedish Institute for Water and Air Protection and the Swedish Pulp and Paper Industry from the Mid-1960s to the 1980s. Business History Conference, St Louis, April, 2011. (med Kristina Söderholm)

  Publikationer

  Artiklar

  Ducoing, C., PeresCajías, J., Badia-Miró, M., Bergquist, A-K., Contreras, C., Ranestad, K & Torregrosa, S. (2018) "Natural Resources Curse in the long run? Bolivia, Chile and Peru in the Nordic Countries' Mirror". Sustainability. 10 (4): 965;

  Söderholm, K. Bergquist, A-K. & Söderholm, P. (2017), "The Transition to Greener Pulp Revisited: Nordic Heterogeneity in Environmental Regulation and R&D Collaboration". Journal of Cleaner Production. 195, 1328-1339.

  Bergquist, A-K. (2017), "Profits and Sustainablity. A History of Green Entrepreneurship by Geoffrey Jones." [Book review] Business History. Published on-line Sept. 7, doi/full/10.1080/00076791.2017.1371433

  Bergquist, A-K (2017). "The Swedish Nonferrous Mining Industry and the Environmental Issue: The case of Boliden Business Archives". Entreprises et Histoire, 1, (86) : 157-159

  Bergquist, A-K. & Eriksson, L. (2017), "Sober Business. Shared Value Creation Between the Insurance Industry and the Temperance Movement", Business History, Published on-line Oct. 6, doi.org/10.1080/00076791.2017.1380627

  Bergquist, A-K. & Lindmark, M. (2016), "Sustainability and Shared Value in the Interwar Swedish Copper Industry". Business History Review. 90 (2): 197-225.

  Andersson, L-F., Bergquist, A-K. & Eriksson, R. (2016), "Profits, Dividends and Industry Restructuring: The Swedish Paper and Pulp Industry 1945s-1980s". Scandinavian Economic History Review 64 (3), 278–296.

  Bergquist, A-K. & Keskitalo, C. (2016), "Regulation versus deregulation. Policy divergence between Swedish forestry and the Swedish pulp and paper industry after the 1990s". Forest Policy and Economics, 73, 10-17.

  Bergquist, A-K. & Kristina Söderholm, K. (2015), "Sustainable Energy Transition: The case of the Swedish Pulp and Paper Industry 1973-1990". Energy Efficiency, 9(5): 1179-1192

  Bergquist, A-K & Söderholm, K, (2015), "Transition to greener pulp: regulation, industry responses and path dependency" Business History, 57 (6): 862-884.

  Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2014), "Industry Strategies for Energy Transition in the Wake of the Oil Crisis", Business and Economic History On-Line, 42, 1-19.

  Bergquist, A-K. & Söderholm, K. Kinneryd, H., Lindmark, M. & Söderholm, P. (2013), "Command-and-Control Revisited. Environmental Compliance and Technical Change in Swedish Industry 1970-1990", Ecological Economics, (85): 6-19

  Söderholm, K. & Bergquist, A-K. (2013), "Environmental adaptation and industrial competitiveness: experiences from the Swedish pulp industry", Sustainability (5): 1789-1805

  Söderholm, K. & A Bergquist, A-K. (2012), "Firm-collaboration and environmental adaptation. The case of the Swedish pulp- and paper industry 1900-1990", Scandinavian Economic History Review, 2 (60): 183-211

  Bergquist, A-K. & Söderholm, K. (2012), "Svenska skogsindustrins samarbete i miljöfrågan: en framgångssaga?" Nordisk Pappershistorisk Tidskrift (4). 3-6

  Bergquist, A-K. & Söderholm, K. (2011), "Green Innovation Systems in Swedish Industry, 1960–1989, Business History Review, Winter: 677-698

  Lindmark, M., Bergquist, A-K, & Andersson, L-F. (2011), "Energy transition, carbon dioxide reduction and output growth in the Swedish pulp and paper industry: 1973-2006", Energy Policy, 39(9): 5449-5456

  Bergquist, A-K. (2011). "Bruk och missbruk av jordens resurser" by Lundgren, LJ & Bernes, C. [Book Review] Historisk Tidskrift, 3, 2011.

  Lindmark, M. & Bergquist, A-K. (2008), "Expansion for pollution reduction? Environmental adaptation of a Swedish and a Canadian Metal Smelter 1960-2005", Business History, 50 (4): 530 - 546.

  Preprints

  Ducoing, C., PeresCajías, J., Badia-Miró, M., Bergquist, A-K., Contreras, C., Ranestad, K & Torregrosa, S. (2018) "Natural Resources Curse in the long run? Bolivia, Chile and Peru in the Nordic Countries' Mirror". DOI 10.20944/preprints201802.0064.v1

  Böcker

  1.Bergquist, A-K. (2007) Guld och Gröna Skogar? Miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960-2000. Umeå Studies in Economic History, No. 36/2007. (diss).

  Bokkapitel

  Bergquist, A-K (2018) "Business and Sustainability" In Routledge Companion to The Makers of Global Business, ed. T. Da Silva Lops, C. Lubinski & H. Tworek, Routledge [Forthcoming 2018]

  Bergquist, A-K & Söderholm, K (2018) "The Greening of the Pulp and Paper Industry: Sweden in Comparative Perspective" In Technological Transformation in the Global Paper Industry 1800–2015: Comparative Perspectives". ed. Särkkä, T. et al. Springer [Forthcoming 2018]

  Bergquist, A-K. (2017) "Dilemmas of Going Green. Environmental Strategies in the Swedish Mining Company Boliden 1960-2000" In Green Capitalism? Business and the Environment in the Twentieth Century, ed. H. Bergoff & Rome, A. Pennsylvania University Press.

  Bergquist, A-K. (2011) "Managing Industrial Environmental Protection – the Swedish case 1970-1980." in Business History in Sweden ed. M. Lönnborg & Rytkönen, R., Vilnius: Gidlunds Förlag.

  Bergquist, A-K., K. Arnberg., L. Eriksson., & J. Ottosson. (2009) "Business collaboration as a prerequisite for learning and innovation?: A study of structural fund projects" i Svensson, L., m fl. (red.) Learning through ongoing evaluation. Studentlitteratur.

  Bergquist, A-K & Lindmark, M. (2008), "Focus on radical technology changes – not on bioenergy" In Johansson, B (red.) Bioenergy – for what and how much? Formas Fokuserar, nr 11.)

  Working Papers

  Bergquist, A-K. (2017), "Business and Sustainability: New Business History Perspectives" Working Paper No 8-034, Harvard Business School.

  Bergquist, A-K & Söderholm, A-K (2017), "Business and Green Knowledge Production in Sweden 1960s-1980s". Working Paper No 18-050, Harvard Business School.

  Bergquist, A-K. & Söderholm, K. (2015). "Transition towards renewable energy Co-ordination and technological strategies in the Swedish pulp and paper industry 1973-1990" CERE Working Paper, 2015:4

  Bergquist, A-K., Sabo, J. & Söderholm, K. (2014) "Energiomställning och teknisk omvandling i svensk massa- och pappersindustri 1970-1990", Umeå Papers in Economic History Nr 43/2014

  Söderholm, K. & A-K. Bergquist (2013). "Greening of business: the case of Domsjö pulp mill 1960-1990" Reserach report, ISSN: 1402-1528
, ISBN 978-91-7439-554-9, Luleå tekniska universitet.

  Bergquist, A-K. & K. Söderholm, H. Kinneryd, M. Lindmark, P Söderholm. (2012) "Command-and-Control Revisited. "Environmental Compliance and Technical Change in Swedish Industry 1970-1990 CERE Working Paper, 2012:2.

  Bergquist, A-K., P-O Marklund. (2011) "Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en kunskaps- och forskningsöversikt" Report from Swedish Work Environment Authority (Rapport 2011:14 )

  Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2010) "Miljöforskning i Statens och Industrins tjänst. Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL) 1960-tal till 1980-tal", Umeå Papers in Economic History, Nr 40/2010. (med K. Söderholm).

  Lindmark, M., A-K Bergquist, L-F Andersson (2010) "Technical change, carbon dioxide reduction and energy consumption in the Swedish pulp and paper industry 1973-2006", CERE Working Paper 2010:8 (available at SSRN)

  Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2010) "R&D Collaboration for Environmental Adaptation. A pilot study of the Swedish Pulp and Paper Industry". Umeå Papers in Economic History Nr 39/2010. (med K. Söderholm)

  Bergquist, A-K., K. Arnberg., L. Eriksson., J. Ottosson. (2009) Näringslivssamverkan och Innovation. En sammanfattande diskussion från en förstudie av näringslivssamverkan och lärande i strukturfondsprojekt. http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3c4088c81204cca906180004697/RapportII_II__UmU_1.pdf

  Bergquist, A-K., K. Arnberg., L. Eriksson., J. Ottosson. (2008) "Lärande i fokus? Näringslivssamverkan och kunskapsspridning i initieringsfasen av strukturfondsprojekt." Umeå papers in economic history, No. 36, 2008.

   

  Konferenspresentationer (selection 2012-2017)

  ABH Conference, Glasgow, 29 June-1 July. "Green Nordic Capitalism. An overview." (with Geoffrey Jones).

  1st World Congress in Business history/20th Congress of the European Business History Association, Bergen, 25-27 Aug. 2016 "Total Abstinence as a Business. The Swedish Mutual Insurance Company Ansvar and the Temperance Movement 1932-1997 (with Liselotte Eriksson).

  Business History Conference, Portland, March 31- April 2, 2016, Portland. "Safe before Green?". Environmental strategies in Volvo Car Corporation and the importance of the U.S. market, 1970s-1990s (with Mattias Näsman).

  BHC/EBHA Conference, Miami June 24-27. "What is good for society is good for business? Public trust in Swedish business since the 1970s."

  Hagley Museum Fall Conference, Delaware, October 30-31, 2014. "Dilemmas of Going Green. Company strategies in the Swedish mining company Boliden 1960-2000".

  European Business History Association Conference, Utrecht, 21-23 August, 2014 "Gold, Arsenic and Corporate Responsibility. Managing environmental risks in the mining industry during the interwar period" (with Magnus Lindmark).

  Business History Conference, Frankfurt am Main, Tyskland 13-15 april, 2014. "Strategies for Energy Transition. The Swedish pulp and paper industry 1973-1990" (with Kristina Söderholm).

  European Business History Association Conference, Uppsala, 22-24 augusti, 2013 "Transition to green pulp. Regulation, firm strategies and path dependency in Sweden in contrast to the U.S" (with Kristina Söderholm).

  Business History Seminar, Harvard Business School, November 27, 2012 "Green reconstruction of Swedish Industry".

  European Business History Association conference, Paris 30 Aug-1 Sep 2012."Environmental adaptation, technology development and competition"

   

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Business History, Abingdon: Routledge 2019, (2) : 322-342
  Bergquist, Ann-Kristin; Eriksson, Liselotte
  2019
  Harvard Business School Working Paper Series, 19-067
  Bergquist, Ann-Kristin; Cole, Shawn A.; Ehrenfeld, John; et al.
  2018
  Sustainability, Basel: MDPI 2018, Vol. 10, (4)
  Ducoing, Cristián; Peres-Cajias, José; Badia-Miró, Marc; et al.
  2018
  Technological Transformation in the Global Pulp and Paper Industry 1800–2018. Comparative Perspectives., Springer 2018 : 65-87
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2017
  Boston: 2017
  Bergquist, Ann-Kristin
  2017
  Green capitalism?: business and the environment in the twentieth century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2017 : 149-171
  Bergquist, Ann-Kristin
  2017
  Business History
  Bergquist, Ann-Kristin
  2017
  Entreprises et Histoire, Paris: 2017, Vol. 1, (86) : 157-159
  Bergquist, Ann-Kristin
  2017
  Journal of Cleaner Production, Vol. 165 : 1328-1339
  Söderholm, Kristina; Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Patrik
  2016
  Scandinavian Economic History Review, Vol. 64, (3) : 278-296
  Andersson, Lars-Fredrik; Bergquist, Ann-Kristin; Eriksson, Rikard
  2016
  Forest Policy and Economics, Vol. 73 : 10-17
  Bergquist, Ann-Kristin; Keskitalo, E. Carina H.
  2016
  Business history review, Cambridge University Press 2016, Vol. 90, (2) : 197-225
  Bergquist, Ann-Kristin; Lindmark, Magnus
  2016
  Energy Efficiency, Vol. 9, (5) : 1179-1192
  Ann-Kristin, Bergquist; Kristina, Söderholm
  2015
  Business History, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 57, (6) : 862-884
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2014
  Umeå studies in economic history, 43
  Bergquist, Ann-Kristin; Sabo, Josefin; Söderholm, Kristina
  2014
  Business and Economic History On-Line, Vol. 12 : 1-18
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2013
  Ecological Economics, Elsevier 2013, Vol. 85 : 6-19
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina; Kinneryd, Hanna; et al.
  2013
  Sustainability, Basel: MDPI 2013, Vol. 5, (5) : 1789-1805
  Söderholm, Kristina; Bergquist, Ann-Kristin
  2012
  Scandinavian Economic History Review, Vol. 2, (60) : 183-211
  Söderholm, Kristina; Bergquist, Ann-Kristin
  2012
  Nordisk pappershistorisk tidskrift, Helsingfors: Föreningen Nordiska Pappershistoriker 2012, (4) : 3-6
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2011
  Historisk Tidskrift (S), Stockholm: 2011, (3) : 695-697
  Bergquist, Ann-Kristin
  2011
  Energy Policy, Guildford: IPC Science and Technology Pr. 2011, Vol. 39, (9) : 5449-5456
  Lindmark, Magnus; Bergquist, Ann-Kristin; Andersson, Lars-Fredrik
  2011
  Rapport/Arbetsmiljöverket, 14
  Bergquist, Ann-Kristin; Marklund, Per-Olov
  2011
  Business history review, New York: Cambridge University Press 2011, Vol. 85, (4) : 677-698
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2011
  Business history in Sweden: näringslivshistoria i Sverige, Vilnius: Gidlunds förlag 2011 : 453-456
  Bergquist, Ann-Kristin
  2010
  Umeå papers in economic history, 40
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2010
  Umeå papers in economic history, 39, 2010
  Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
  2010
  CERE Working Paper, 2010:8
  Lindmark, Magnus; Bergquist, Ann-Kristin; Andersson, Lars Fredrik
  2009
  Learning through ongoing evaluation, Lund: Studentlitteratur 2009 : 217-230
  Bergquist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte; et al.
  2009
  Lärande utvärdering genom följeforskning, Lund: Studentlitteratur 2009 : 209-221
  Bergquist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte; et al.
  2008
  Business History, Vol. 50, (4) : 530-546
  Lindmark, Magnus; Bergquist, Ann-Kristin
  2008
  Umeå papers in economic history, No. 36, 2008
  Berguist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte; et al.
  2007
  Umeå studies in economic history, 36
  Bergquist, Ann-Kristin
  2007
  Bioenergi: till vad och hur mycket?
  Bergquist, Ann-Kristin; Lindmark, Magnus
  2007
  Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor - KASAM, 2007:5
  Bergquist, Ann-Kristin
  Levin, Mikael; Andersson, Lars-Fredrik; Bergquist, Ann-Kristin
 • Forskningsprojekt