"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Samén

Utbildad socionom som tidigare arbetat inom äldreomsorg på olika nivåer. Jag arbetar med min avhandling om välfärdsteknik inom äldreomsorg och undervisar delvis på socionomprogrammet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för socialt arbete
Plats

Jag är utbildad socionom med intresse för bland annat forskning som rör äldre, omsorg och teknikutveckling ur ett socialt perspektiv. Jag är anställd som doktorand på institutionen för socialt arbete sedan 2021 och arbetar med min avhandling som handlar om välfärdsteknik i äldreomsorgen. För mer detaljerad information om avhandling, se projekt. En del av min avhandling utgörs av samarbete med GERDA, där frågor rörande välfärdsteknik är inkluderade från enkätutskick 2021/2022. För mer information om GERDA: https://www.gerdacenter.com/forskare

 

Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2024, Vol. 15, (1) : 1-14
Samén, Anna; Lindberg, Jens; Andersson, Katarina

Jag undervisar främst på termin 1 och termin 4 på socionomprogrammet. I kursen för Organisering och ledning i socialt arbete föreläser jag bland annat om digitalisering.