"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Äldreomsorg, åldrande och social utsatthet

Detta forskningsområde tar utgångspunkt i äldreomsorgen och de utmaningar som finns i dagens samhälle gällande organisering och möten mellan välfärdens olika aktörer. Senare decenniers rationaliseringar inom socialtjänstens äldreomsorg får konsekvenser för grupper och individer. Att åldras och bli beroende av samhällets insatser för att klara vardagliga och specifika behov, innebär alltid en socialt utsatt position. Hur ser vi på oss själva och andra i åldrandet och vilka attityder har vi till äldre personer och vilka sociala representationer följer med åldrandet? Vad innebär det att åldras med social problematik som alkoholberoende? Vad innebär det att inte kunna tillgodose de mest intima behoven som att gå på toaletten eller duscha själv? Skulle sådana hjälpinsatser som utförs av personal kunna ersättas av digital teknik – kanske i form av en robot?  Inom detta område utforskas centrala teman som rör äldreomsorgen och åldrandet ur flera aktörers perspektiv med fokus på social ojämlikhet, förändring och samverkan.
 
Institutionens forskning inom detta område belyser strukturella förutsättningar och individuella erfarenheter och livsberättelser med perspektiv på bland annat genus, etnicitet, funktionshinder och våld. Uppsatta mål för äldreomsorgen beskrivs i termer av bland annat individers möjlighet till delaktighet och inflytande, individanpassning, och självbestämmande liksom att insatser ska vara av god kvalitet för att uppnå värdighet i äldreomsorgen. Begrepp som dessa behöver problematiseras och förstås ur olika perspektiv och sammanhang. I forskningen hämtas exempel från organisations-, personal- och användarperspektiv. Samhället behöver fokusera på äldrevänligt utformade tjänster för ökad tillgänglighet och jämlikhet, vilket bland annat riktar fokus på samverkan mellan välfärdens aktörer som socialtjänst och hälso- och sjukvård, liksom samhällsplanering. Samhällets krav på ökad digitalisering och välfärdsteknik i äldreomsorgen riktar fokus på organisering av omsorgen. Med uttalade förväntningar mot en mer hållbar och effektiv omsorg, antas personal i förlängningen att ersättas av teknik vid vissa insatser. Kan exempelvis omsorg på natten ersättas av en digital kamera ovanför sängen? Biståndshandläggare, enhetschefer och omsorgspersonal är centrala personalgrupper för behovsbedömning och utförande av insatser till äldre. Vilken kompetens behöver dessa grupper ha för att hantera framtidens krav på verksamheterna och från en äldre, alltmer diversifierad grupp äldre?
 
Vid institutionen har vi flera pågående projekt, men också avslutade projekt, som utforskar dessa teman.
 

Kontaktpersoner

Fredrik Snellman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 08
Katarina Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-12-18