"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Välfärdsteknik i äldreomsorgen – idéer och erfarenheter om användning av välfärdsteknik och dess påverkan på omsorg ur ett socialt perspektiv.

Doktorandprojekt Välfärdsteknik blir allt mer vanligt i kommunerna idag och anses från politiskt håll vara en lösning på utmaningar inom äldreomsorgen. Användning av teknik kan påverka omsorgen och relationer mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. Hur kommuner planerar och arbetar med välfärdsteknik kan ha betydelse för den vardagliga omsorgen och även hur äldre uppfattar och tar emot tekniken. Syftet med denna avhandling är att studera idéer om och erfarenheter av hur välfärdsteknik påverkar omsorg.

Välfärdsteknik inom äldreomsorg står i fokus, specifikt välfärdsteknik som delvis eller helt ersätter omsorgspersonal i insats. Vi kommer att undersöka detta genom policystudie, enkät och intervjuer, med fokus på sociala aspekter av omsorg. Ett övergripande syfte är att undersöka hur omsorg och välfärdsteknik artikuleras i policydokument på lokal nivå, undersöka äldres inställning till att själva använda teknik och deras idéer om hur sociala aspekter påverkas av välfärdsteknik, samt undersöka omsorgstagares erfarenheter och motivation för användande eller icke-användande av välfärdsteknik.

Doktorand

Anna Samén
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 15

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2027-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-03-31