"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitalisering och innovation

Detta forskningsområde handlar om digitalisering och innovation i offentlig verksamhet. Digitalisering och innovation beskrivs allt oftare som lösningar till problem inom offentlig verksamhet. Samtidigt medför digitalisering och innovation nya utmaningar gällande organisering, ansvarsfördelning, användning och etik. Det kan handla om att digital välfärdsteknik skapar nya förutsättningar för vård- och omsorgstagande, eller hur idéer om social innovation omformar kommunala verksamheter. Inom detta forskningsområde intresserar vi oss för hur digitalisering och innovation tar sig uttryck och påverkar på politisk, organisatorisk och praktisk nivå.  
 
Institutionens forskning om digitalisering och innovation spänner över flertalet områden och vetenskapliga perspektiv. Den innefattar bland annat studier rörande brukares vård och omsorgskontexter, verksamheters organisering och insatser, samt betydelsen av nationell och kommunal policy. På institutionen finns särskild expertis kring frågor om digitalisering av vård och omsorg och flera projektet drivs kring digitalisering av äldreomsorg. Andra projekt kopplade till området fokuserar på automatisering i socialtjänst samt sociala medier och digitala applikationer inom vård och omsorg. 
 
Inom området samarbetar forskare inom både nationella och internationella forskningsnätverk. Det pågår även samarbeten med aktörer som Region Västerbotten, FoU Västernorrland och Umeå kommun. 

Kontaktperson

Jens Lindberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 82

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-12-12