Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Annica Backman

Annica Backman

Jag heter Annica Backman, är universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag gör för närvarande en postdoc där jag forskar om ledarskap och personcentrerad vård. 

Kontakt

E-post
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Institutionen för omvårdnad
Anknytning

Jag heter Annica Backman och har anställning som universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag undervisar främst om ämnen relaterade till organisation och ledarskap i vården, inom sjuksköterskeprogrammet vid vår institution.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Leadership, person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur man kan leda personcenterad vård, vad som karaktäriserar ett gott ledarskap samt hur ledarskapet påverkar vårdkvalitet i form personcentrerad vård och vilken betydelse ledarskapet har för personalens arbetssituation.

Jag gör för närvarande (2018-2020) en postdoc i U-AGE SWENIS (Nationell inventering av vård och hälsa inom särskilda boenden för äldre i Sverige) där jag förutom att vara projektledare forskar om ledarskap och personcentrerad vård inom särskilda boenden för äldre. 

Mina samarbetsparters är: 

U-Age, Umeå Aging and Reaserch Programme.

U-AGE är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård i hemtjänst och i särskilt boende samt undersöka hur boende i trygghetsboende upplever sin hälsa och trivsel. Projektet inventerar även ett representativt urval av svenska vård- och omsorgsboenden. U-AGE syftar till: Att utforska effekter av innovativa, evidensbaserade och personcentrerade interventioner i hemtjänst och i särskilda boende: Att jämföra hälsa, trivsel och livskvalitet i trygghetsboenden med personer som bor i ordinärt boende: Att samla in nationellt representativa data om personer boende i vård- och omsorgsboenden och deras trivsel, och livskvalitet, samt hur vården är organiserad.

WE-THRIVE, Worldwide Elements to Harmonize Research in Long Term Care Living Environments;

WE-THRIVE är en internationell forskargrupp som träffas årligen och som består av forskare inom medicin, omvårdnad, beteendevetenskap och samhällsvetenskap från 21 geografiskt och ekonomiskt divergerande länder. Avsikten är att utveckla en gemensam datainfrastruktur för att stödja personcentrerad inom äldrevård. WE-THRIVE syftar till att identifiera data/variabler som är internationellt relevanta, genom att jämföra och specificera en uppsättning av data/variabler/instrument (s.k common data elements, CDEs) som kan användas i studier vid jämförelser länder emellan. Forskargruppen representerar både låg, medel- och höginkomstländer.

2020
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (1-2) : 172-183
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Sjögren, Karin; et al.
2019
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2019, Vol. 5 : 1-8
Siegel, Elena O.; Backman, Annica; Cai, Yi; et al.
2019
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 34, (1) : 130-136
Sköldunger, Anders; Wimo, Anders; Sjögren, Karin; et al.
2018
Umeå University medical dissertations, 1957
Backman, Annica
2018
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (7-8) : 1552-1560
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
2017
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2017, Vol. 73, (12) : 2903-2913
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
2017
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2017, Vol. 24, (3) : 327-337
Lood, Qarin; Björk, Sabine; Sköldunger, Anders; et al.
2016
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 283-283
Backman, Annica; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.
2016
Journal of Nursing Management, Vol. 24, (6) : 766-774
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
2016
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
2016
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 389-389
Sköldunger, Anders B.; Wimo, A.; Sandman, Per-Olov; et al.
2015
The Gerontologist, Vol. 55 : 806-807
Backman, Annica C.; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem