Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Åsa Gylfe

Åsa Gylfe

Jag forskar om att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
By 6 B, Klin bakteriologi, Universitetssjukhuset Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

Varje år drabbas mer än 100 miljoner människor i världen av en sexuellt överförd klamydiainfektion och nästan lika många behandlas för trakom, en klamydiainfektion i ögonen som kan förstöra synen. Infektionerna behandlas med antibiotika som också har effekt mot andra bakterier och driver fram antibiotikaresistens hos andra sjukdomsframkallande bakterier. Antibiotikaresistens uppstår även hos klamydiabakterier och i framtiden kan dagens antibiotika bli mindre verksamma mot klamydiainfektioner.

Målet med min forskning är att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier. Projektet kan på lång sikt leda fram till nya behandlingsalternativ för klamydiainfektioner och även för andra infektioner, samtidigt minska resistensutveckling och förhindra globalt förekommande invalidiserande sjukdomar.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Microbiology 2021, Vol. 65, (5)
Núñez-Otero, Carlos; Bahnan, Wael; Vielfort, Katarina; et al.
JOURNAL OF FUNGI, MDPI 2020, Vol. 6, (4)
Risum, Malene; Helweg-Larsen, Jannik; Petersen, Soren Lykke; et al.
MedChemComm, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 10, (11) : 1966-1987
Kulén, Martina; Núñez-Otero, Carlos; Cairns, Andrew G.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
Emerging Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2018, Vol. 24, (6) : 1141-1142
Gylfe, Åsa; Ribers, Åsa; Forsman, Oscar; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Mojica, Sergio; Eriksson, Anna U.; Davis, Rohan A.; et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, Elsevier 2018, Vol. 143 : 1077-1089
Saleeb, Michael; Mojica, Sergio; Eriksson, Anna U.; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 60, (22) : 9393-9399
Good, James A. D.; Kulén, Martina; Silver, Jim; et al.
Läkartidningen, Stockholm: 2017, Vol. 114
Gylfe, Åsa; Cajander, Sara; Wahab, Tara; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American society for microbiology 2017, Vol. 61, (10)
Mojica, Sergio A.; Salin, Olli; Bastidas, Robert J.; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 59, (5) : 2094-2108
Good, James A. D.; Silver, Jim; Núñez-Otero, Carlos; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Vol. 15, (2) : 133-140
Bergqvist, Joakim; Forsman, Oscar; Larsson, Pär; et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 101 : 595-603
Sunduru, Naresh; Salin, Olli; Gylfe, Åsa; et al.
Journal of Bacteriology, American Society for Microbiology 2014, Vol. 196, (16) : 2989-3001
Bao, Xiaofeng; Gylfe, Åsa; Sturdevant, Gail L.; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Microbiology 2014, Vol. 58, (5) : 2968-2971
Marwaha, Sania; Uvell, Hanna; Salin, Olli; et al.
Journal of Bacteriology, Washington DC, USA: American Society for Microbiology 2013, Vol. 195, (18) : 4221-4230
Engström, Patrik; Nguyen, Bidong D.; Normark, Johan; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Elsevier 2012, Vol. 22, (10) : 3550-3553
Enquist, Per-Anders; Gylfe, Åsa; Hägglund, Ulrik; et al.
Planta Medica, Georg Thieme Verlag KG 2012, Vol. 78, (11) : 1102-1102
Pohjala, L.; Uvell, Hanna; Hakala, E.; et al.
Advances in Yersinia Research, Springer 2012 : 349-356
Ur-Rehman, Tofeeq; Nordfelth, Roland; Blomgren, Anders; et al.
The Journal of antibiotics, Vol. 65 : 397-404
Ur-Rehman, Tofeeq; Slepenkin, Anatoly; Chu, Hencelyn; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Vol. 18, (7) : 2686-2703
Dahlgren, Markus K; Zetterström, Caroline E; Gylfe, Åsa; et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Vol. 29, (10) : 1478-1480
Ovchinnikova, Olga; Gylfe, Åsa; Bailey, Leslie; et al.
Epidemiology and Infection, New York: Cambridge University Press 2009, Vol. 137, (12) : 1816-1824
Steptoe, A; Gylfe, Åsa; Shamaei-Tousi, A; et al.
Umeå University medical dissertations, N.S., 740
Gylfe, Åsa
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 37, (4) : 890-896
Gylfe, Åsa; Olsen, Björn; Strasevicius, Darius; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Åsa Gylfe Lab
Publicerad: 01 dec, 2017

Filmade föreläsningar

Vetenskapslunch:

Åsa Gylfe: Den spännande jakten på ny antibiotika