"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Karlsson

Jag arbetar som postdoktor med forskning kring hur eHälsoverktyg kan stödja egenvård och öka tillgången till lungrehabilitering för personer med KOL.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi, Anknuten
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar kring hur digitala lösningar kan användas för att ge personer med KOL tillgång till evidensbaserad behandling. Jag medverkar också i två andra projekt. Det ena syftar till att utveckla ett kliniskt test för att mäta ansträngningsutlöst andfåddhet vid olika lungsjukdomar och det andra handlar om hur teknik kan stödja skapande av träningsvanor hos seniorer.

Min tidigare forskning har varit inriktad mot rehabilitering efter höftfraktur där jag har varit med och utvärderat effekterna av teambaserad hemrehabilitering, vilket också var temat för min avhandling 2021.

BMC Geriatrics, Springer Nature 2022, Vol. 22, (1)
Karlsson, Åsa; Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; et al.
Clinical Interventions in Aging, DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2020, Vol. 15 : 1575-1586
Karlsson, Åsa; Berggren, Monica; Olofsson, Birgitta; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier 2020, Vol. 101, (4) : 571-578
Karlsson, Åsa; Lindelöf, Nina; Olofsson, Birgitta; et al.
Clinical Rehabilitation, Sage Publications 2019, Vol. 33, (1) : 64-73
Berggren, Monica; Karlsson, Åsa; Lindelöf, Nina; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 17, (5) : 464.e9-464.e15
Karlsson, Åsa; Berggren, Monica; Gustafson, Yngve; et al.