"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Ökad tillgång till evidensbaserad behandling. Rehabilitering med hjälp av e-hälsa för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Forskningsprojekt Kan vi bidra till ökad kunskap om och tillgänglighet till evidensbaserad vård för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL? Den frågan försöker vi besvara genom att utveckla och utvärdera ett nytt e-hälsoverktyg för individanpassad lungrehabilitering för personer med KOL. Utvecklingen har skett genom samskapande, med användare av verktyget tillsammans med Region Västerbotten och Karolinska Institutet.

Användarnöjdhet och effekter utvärderas i en multicenterstudie. Nya strategier för ökad tillgång till evidensbaserad behandling för personer med KOL, en av Sveriges största sjukdomsgrupper, har betydelse för jämlik, kostnadseffektiv och hållbar vård. För att öka tillgång till evidensbaserade vård, utvecklar och utvärderar vi ett nytt e-hälsoverktyg för individanpassad lungrehabilitering för personer med KOL. Projektet sker i tre faser i vilka utveckling genom brukarsamverkan, en pilot- och genomförbarhetsstudie och därefter en randomiserad kontrollerad multicenterstudie kommer genomföras.

Projektansvarig

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2025-12-31

Finansiering

  • 200 000 för år 2020, Riksförbundet Hjärt-Lung, Karin Wadell
  • 500 000 för år 2020-2021, Strategiskt forskningsområde – Vård, SFO-V, Karin Wadell
  • 200 000/år för år 2020-2021, Konung Gustav V’s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse, Karin Wadell
  • 300 000/år för år 2020-2022, Hjärt-Lungfonden, Karin Wadell
  • 800 000/år för år 2021-2023, Vetenskapsrådet, Karin Wadell
  • 300 000/år för år 2021-2023, Centrala ALF-medel Region Västerbotten, Karin Wadell
  • 500 000 för år 2022, Strategiskt forskningsområde - Vård, SFO-V, Annika Toots

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund

Det finns stor evidens för att lungrehabilitering är en effektiv behandling för personer med KOL. Minskad mortalitet, sjukvårdsbehov och symtom, ökad livskvalitet, fysisk förmåga, aktivitetsnivå och kostnadseffektivitet har lett till hög prioritet för lungrehabilitering i Socialstyrelsens senaste behandlingsriktlinjer.

Trots detta är det bara en liten andel av de över 500 000 personer med KOL i Sverige, som har tillgång till lungrehabilitering. Det är också stor skillnad på tillgång till rehabilitering beroende på var i landet man bor.

Tack vare modern teknik skulle tillgängligheten till effektiv rehabilitering och fysisk träning för personer med KOL kunna öka.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera ett e-hälsoverktyg för individanpassad lungrehabilitering för personer med KOL.

Upplägg

Projektet består av tre faser. I den första fasen har vi samskapat ett nytt e-hälsoverktyg, Min KOL, på 1177 Vårdguiden - Stöd och Behandling. I den andra fasen genomförs en pilot- och genomförbarhetsstudie med 30 personer med KOL och i den tredje fasen en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med 124 personer med KOL.  Vi kommer att utvärdera användande av Min KOL med avseende på användarnöjdhet, fysisk aktivitetsnivå, fysisk förmåga, livskvalitet och sjukvårdskonsumtion. Vi kommer även undersöka underlättande och hindrande faktorer för ett förändrat beteende för fysisk aktivitet.

Betydelse

Om verktyget visar sig ha positiv effekt på fysisk aktivitetsnivå är mycket vunnet då denna parameter är en av de starkaste faktorerna för mortalitet och risk för sjukhusinläggning. Detta är en av de första studierna som, med vetenskapligt adekvata metoder, utvärderar användandet av ett e-hälsoverktyg som tagits fram i brukarsamverkan på den redan implementerade e-tjänsten1177 Vårdguiden. Nya strategier för implementering av evidensbaserad behandling för en av Sveriges största sjukdomsgrupper är avgörande för att få en mer jämlik, kostnadseffektiv och hållbar vård.

Senast uppdaterad: 2024-05-07