"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PROACTIVE – COPD (PRomotion Of physical ACTIVity using E-health in COPD)

Forskargrupp Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och designer. Vi undersöker effekter av olika interventioner, främst med fokus på fysisk förmåga, fysisk aktivitetsnivå, livskvalitet och sjukvårdskonsumtion och olika e-hälsoverktyg för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I utvecklingen av e-hälsoverktyg använder vi olika metoder för brukarsamverkan (co-creation). Vi undersöker även hur man kan implementera evidensbaserade interventioner i vården och personalens syn på detta.

Beskrivning

Vi arbetar med olika aspekter kring fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid KOL. Gruppen har bland annat tagit fram olika e-hälsoverktyg för att underlätta för vårdpersonal att ge evidensbaserad vård för och att främja egenvårdsstrategier hos personer med KOL.

KOLwebben

En randomiserad kontrollerad studie av KOLwebben inom primärvården drivs av Tobias Stenlund, fysioterapeut, Med Dr, ingenjör och lektor.

Sara Lundell var med och utvecklade KOLwebben och fortsätter nu med utvärdering av effekter i bland annat kommunal hälso- och sjukvård. Även André Nyberg, fysioterapeut och docent var med och utvecklade KOLwebben och arbetar nu tillsammans med gruppen med databearbetning i de olika projekten. Sarah Marklund är doktorand och analyserar kvalitativa data från olika faser av studien, vilket även Anna Sondell, postdoktor gör.

Min KOL

Annika Toots och Sara Lundell har utvecklat ytterligare ett e-hälsoverktyg, Min KOL. Processen har skett i samverkan med de framtida användarna i en samskapandeprocess. Projektet genomförs i samverkan med Region Västerbotten och Karolinska Institutet och verktyget har byggts på Vårdguidens e-tjänst 1177 Stöd och Behandling.  Åsa Karlsson leder en pilot- och genomförbarhetsstudie på användning av verktyget inom Region Västerbotten och Region Stockholm. Senare planeras en RCT där även Region Västra Götaland ska ingå.

Samskapande på sjukhus

Tillsammans med Marlene Sandlund, fysioterapeut, docent och Ragnberth Helleday, lungläkare, Med Dr, handleder Karin en doktorand som ingår i ett Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network, Health Cascade. EU-projektet är en forskarskola som syftar till att ta fram evidensbaserade verktyg för samskapande. Qingfan An, doktorand i Umeå, ska titta på olika aspekter vid samskapandeprocess av digitalt verktyg för personer med KOL som vårdats för KOL-exacerbation. 

AMBOX

Professor Margareta Emtner, leg sjukgymnast, Uppsala universitet, leder en multicenterstudie (AMBOX) där Umeå deltar och Karin är ansvarig. Syftet med AMBOX-studien är att undersöka effekt av bärbar syrgas för personer med KOL som faller i syremättnad under aktivitet.

Forskningsledare

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2024-05-07