"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Strand

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysiologisk botanik Enhet: Umeå Plant Science Centre - UmU Roll: Biträdande prefekt
Plats
KB. K4 (UPSC), Artedigränd 7, Fysiologisk botanik, UPSC, KB. F4 (B4.36.45) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning:  I den eukaryota cellen kodas inte bara proteiner i cellkärnan, utan mitokondrien och växternas kloroplaster har egna genom.

Ett komplext nätverk av regulatoriska signaler koordinerar genuttryck från cellkärnan med genuttryck från organellerna. Viktiga strukturer och metabolismvägar i mitokondrien och i växternas kloroplaster byggs upp både av proteiner som kodas i cellkärnan och av proteiner som uttrycks i organellen. Denna fördelning av information mellan de olika genomen kräver en rigoröst koordinerad reglering av genuttryck från kärnan och från organellerna. För växten är detta nödvändigt för utveckling och tillväxt men även för fysiologisk anpassning, d.v.s. stresstolerans. Genuttryck i cellkärnan regleras av olika signaler som har sitt ursprung i organellerna och i min forskargrupp studerar vi dessa regulatoriska signaler. En ökad förståelse för hur kommunikationen mellan kloroplasten och cellkärnan fungerar skulle på sikt kunna leda till en bättre förmåga att modifiera växters stresstolerans och produktivitet.

För mer detaljerad information, Åsa Strand@UPSC

Scientific Reports, Springer Nature 2024, Vol. 14, (1)
Blomberg, Jeanette; Tasselius, Viktor; Vergara, Alexander; et al.
New Phytologist, John Wiley & Sons 2023, Vol. 240, (3) : 1082-1096
Norén Lindbäck, Louise; Ji, Yan; Cervela-Cardona, Luis; et al.
ACS Nano, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 17, (4) : 3430-3441
Routier, Cyril; Vallan, Lorenzo; Daguerre, Yohann; et al.
New Phytologist, John Wiley & Sons 2022, Vol. 235, (1) : 188-203
Hernández-Verdeja, Tamara; Vuorijoki, Linda; Jin, Xu; et al.
Current opinion in plant biology, Elsevier 2021, Vol. 63
Calderon, Robert H.; Strand, Åsa
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2021, Vol. 171, (3) : 435-446
Ji, Yan; Lehotai, Nora; Zan, Yanjun; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Crawford, Tim; Karamat, Fazeelat; Lehotai, Nora; et al.
Physiologia Plantarum, Vol. 169, (3) : 397-406
Hernandez-Verdeja, Tamara; Vuorijoki, Linda; Strand, Åsa
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Yang, Qi; Blanco, Nicolás E.; Hermida-Carrera, Carmen; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (8) : 2325-2338
Blanco, Nicolas E.; Liebsch, Daniela; Guinea Diaz, Manuel; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2018, Vol. 69, (11) : 2783-2795
Crawford, Tim; Lehotai, Nóra; Strand, Åsa
Plant Physiology, American Society of Plant Biologists 2018, Vol. 176, (2) : 1199-1214
Dubreuil, Carole; Jin, Xu; Barajas-López, Juan de Dios; et al.
Nature Communications, Vol. 9
Guinea Diaz, Manuel; Hernandez-Verdeja, Tamara; Kremnev, Dmitry; et al.
Plant Physiology, Vol. 176, (2) : 967-976
Hernandez-Verdeja, Tamara; Strand, Åsa
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Dubreuil, Carole; Ji, Yan; Strand, Åsa; et al.
Plant, Cell and Environment, John Wiley & Sons 2017, Vol. 40, (8) : 1332-1340
Razzak, Abdur; Ranade, Sonali Sachin; Strand, Åsa; et al.
Plant Physiology, Vol. 171, (2) : 1392-1406
Norén, Louise; Kindgren, Peter; Stachula, Paulina; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (9)
Kindgren, Peter; Dubreuil, Carole; Strand, Åsa
New Phytologist, Vol. 206, (3) : 889-891
Kindgren, Peter; Strand, Åsa
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society Publishing 2014, Vol. 369, (1640)
Blanco, Nicolas E.; Guinea-Diaz, Manuel; Whelan, James; et al.
Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Cell Research, Vol. 1833, (2) : 425-437
Barajas-Lopez, Juan de Dios; Blanco, Nicolas E.; Strand, Åsa
PLOS ONE, Vol. 8, (3)
Barajas-Lopez, Juan de Dios; Kremnev, Dmitry; Shaikhali, Jehad; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 288, (5) : 3449-3459
Ng, Sophia; Giraud, Estelle; Duncan, Owen; et al.
The Plant Journal, Vol. 70, (2) : 279-291
Kindgren, Peter; Kremnev, Dmitry; Blanco, Nicolas E.; et al.
Molecular Plant, Oxford University Press 2012, Vol. 5, (4) : 901-913
Kindgren, Peter; Norén, Louise; Barajas Lopez, Juan de Dios; et al.
Journal of Biological Chemistry, Rockville: The American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2012, Vol. 287, (33) : 27510-27525
Shaikhali, Jehad; Norén, Louise; Barajas-Lopez, Juan de Dios; et al.
Physiologia Plantarum, Wiley 2011, Vol. 141, (4) : 310-320
Kindgren, Peter; Eriksson, Mats-Jerry; Benedict, Catherine; et al.
Current opinion in plant biology, Current Biology 2008, Vol. 11, (5) : 509-513
Piñas Fernández, Aurora; Strand, Åsa
Plant Cell, Rockville Pike, Bethesda MD, USA: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 2007, Vol. 19, (6) : 1964-1979
Ankele, Elisabeth; Kindgren, Peter; Pesquet, Edouard; et al.
Plant Physiology, Vol. 144, (3) : 1391-406
Kleine, Tatjana; Kindgren, Peter; Benedict, Catherine; et al.
Plant Physiol, Vol. 127 : 150-158
Ganeteg, U.; Strand, Åsa; Gustafsson, P.; et al.
Kindgren, Peter; Kremnev, Dmitry; Barajas López, Juan de Dios; et al.
Kremnev, Dmitry; Guinea Diaz, Manuel; Dubreuil, Carole; et al.
Stachula, Paulina; Dios Barajas Lopez, Juan De; Miskolczi, Pál; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2024