Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Åsa Strand

Åsa Strand

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysiologisk botanik Roll: Biträdande prefekt
Plats
KB. K4 (UPSC), Artedigränd 7, Fysiologisk botanik, UPSC, KB. F4 (B4.36.45) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning:  I den eukaryota cellen kodas inte bara proteiner i cellkärnan, utan mitokondrien och växternas kloroplaster har egna genom.

Ett komplext nätverk av regulatoriska signaler koordinerar genuttryck från cellkärnan med genuttryck från organellerna. Viktiga strukturer och metabolismvägar i mitokondrien och i växternas kloroplaster byggs upp både av proteiner som kodas i cellkärnan och av proteiner som uttrycks i organellen. Denna fördelning av information mellan de olika genomen kräver en rigoröst koordinerad reglering av genuttryck från kärnan och från organellerna. För växten är detta nödvändigt för utveckling och tillväxt men även för fysiologisk anpassning, d.v.s. stresstolerans. Genuttryck i cellkärnan regleras av olika signaler som har sitt ursprung i organellerna och i min forskargrupp studerar vi dessa regulatoriska signaler. En ökad förståelse för hur kommunikationen mellan kloroplasten och cellkärnan fungerar skulle på sikt kunna leda till en bättre förmåga att modifiera växters stresstolerans och produktivitet.

För mer detaljerad information, Åsa Strand@UPSC

2020
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Yang, Qi; Blanco, Nicolás E.; Hermida-Carrera, Carmen; et al.
2019
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (8) : 2325-2338
Blanco, Nicolas E.; Liebsch, Daniela; Guinea Diaz, Manuel; et al.
2018
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2018, Vol. 69, (11) : 2783-2795
Crawford, Tim; Lehotai, Nóra; Strand, Åsa
2018
Plant Physiology, American Society of Plant Biologists 2018, Vol. 176, (2) : 1199-1214
Dubreuil, Carole; Jin, Xu; Barajas-López, Juan de Dios; et al.
2018
Nature Communications, Vol. 9
Guinea Diaz, Manuel; Hernandez-Verdeja, Tamara; Kremnev, Dmitry; et al.
2018
Plant Physiology, Vol. 176, (2) : 967-976
Hernandez-Verdeja, Tamara; Strand, Åsa
2017
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Dubreuil, Carole; Ji, Yan; Strand, Åsa; et al.
2017
Plant, Cell and Environment, John Wiley & Sons 2017, Vol. 40, (8) : 1332-1340
Razzak, Abdur; Ranade, Sonali Sachin; Strand, Åsa; et al.
2016
Plant Physiology, Vol. 171, (2) : 1392-1406
Norén, Louise; Kindgren, Peter; Stachula, Paulina; et al.
2015
PLoS ONE, Vol. 10, (9)
Kindgren, Peter; Dubreuil, Carole; Strand, Åsa
2015
New Phytologist, Vol. 206, (3) : 889-891
Kindgren, Peter; Strand, Åsa
2014
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society Publishing 2014, Vol. 369, (1640)
Blanco, Nicolas E.; Guinea-Diaz, Manuel; Whelan, James; et al.
2013
Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Cell Research, Vol. 1833, (2) : 425-437
Barajas-Lopez, Juan de Dios; Blanco, Nicolas E.; Strand, Åsa
2013
PLoS ONE, Vol. 8, (3)
Barajas-Lopez, Juan de Dios; Kremnev, Dmitry; Shaikhali, Jehad; et al.
2013
Journal of Biological Chemistry, Vol. 288, (5) : 3449-3459
Ng, Sophia; Giraud, Estelle; Duncan, Owen; et al.
2012
The Plant Journal, Vol. 70, (2) : 279-291
Kindgren, Peter; Kremnev, Dmitry; Blanco, Nicolas E.; et al.
2012
Molecular Plant, Oxford University Press 2012, Vol. 5, (4) : 901-913
Kindgren, Peter; Norén, Louise; Barajas Lopez, Juan de Dios; et al.
2012
Journal of Biological Chemistry, Rockville: The American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2012, Vol. 287, (33) : 27510-27525
Shaikhali, Jehad; Norén, Louise; Barajas-Lopez, Juan de Dios; et al.
2011
Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, Wiley 2011, Vol. 141, (4) : 310-320
Kindgren, Peter; Eriksson, Mats-Jerry; Benedict, Catherine; et al.
2008
Current opinion in plant biology, Current Biology 2008, Vol. 11, (5) : 509-513
Piñas Fernández, Aurora; Strand, Åsa
2007
Plant Cell, Rockville Pike, Bethesda MD, USA: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 2007, Vol. 19, (6) : 1964-1979
Ankele, Elisabeth; Kindgren, Peter; Pesquet, Edouard; et al.
2007
Plant Physiology, Vol. 144, (3) : 1391-406
Kleine, Tatjana; Kindgren, Peter; Benedict, Catherine; et al.
2001
Plant Physiol, Vol. 127 : 150-158
Ganeteg, U.; Strand, Åsa; Gustafsson, P.; et al.
Kindgren, Peter; Kremnev, Dmitry; Barajas López, Juan de Dios; et al.
Kremnev, Dmitry; Guinea Diaz, Manuel; Dubreuil, Carole; et al.
Stachula, Paulina; Dios Barajas Lopez, Juan De; Miskolczi, Pál; et al.