"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-29 Uppdaterad: 2023-03-30, 15:25

Nästan 72 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 71,7 miljoner till 20 forskare inom utbildningsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap vid Umeå universitet. De tre största bidragen går till tre forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap.

Text: Camilla Bergvall

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Nu har Vetenskapsrådet beslutat vilka projekt som ska få bidrag inom utbildningsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap. Dessutom har rådet beviljat etableringsbidrag för juniora forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap, och bidrag för exploratory workshops inom utbildningsvetenskap.

De tre enskilt största beviljade bidragen till Umeå universitet – omkring 6 miljoner kronor vardera – går till Sara Carlbaum, Johanna Lönngren och Maria Rönnlund för forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap.

– Årets fördelning visar återigen att utbildningsvetenskap är väletablerat vid Umeå universitet. Det är jätteroligt att se framåtandan och nytänkandet inom forskningsområdet, säger Eva Lindgren, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan.

Nedan presenteras huvudsökande, projekttitel och beviljat anslag inom respektive område.

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Sara Carlbaum, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
”Förskolan som marknad”
6 miljoner kronor för åren 2020–2024

Johanna Lönngren, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
”Den (o)emotionella ingenjören: Emotionell positionering och lärandestöd i undervisning och lärande om komplexa hållbarhetsproblem”
5 996 128 kronor för åren 2021–2024

Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
”Mellan utbildning och arbete. En kvalitativ longitudinell studie av ungdomars utbildnings- och karriärvägar i svensk landsbygd (2015-2024)”
5 996 000 kronor för åren 2021–2024

Projektbidrag inom natur- och teknikvetenskap

Magnus Andersson, Kemiska institutionen
”Visualisering av regleringsdynamik inom aktiv membrantransport i realtid”
3,85 miljoner kronor för åren 2021–2024

Ove Axner, Institutionen för fysik
”Kvantgasdensitet och KvantPascal”
3,4 miljoner kronor för åren 2021–2024

Ann-Kristin Bergström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
”Globala förändringar utarmar pelagiska födovävar i nordliga sjöar (Web4Food)”
3,09 miljoner kronor för åren 2021–2024

Johanna Björklund, Institutionen för datavetenskap
”Semantisk parsning av multimodal data”
4 miljoner kronor för åren 2021–2024

Jean-Francois Boily, Kemiska institutionen
”Rost i Is: Geokemin av järn i frysvatten”
3,914 miljoner kronor för åren 2020–2024

Åke Brännström, Institutionen för matematik och matematisk statistik
”Biodiversitet-ekosystem funktionssamband i evolverade rumsligt strukturerade samhällen”
3,652 miljoner kronor för åren  2021–2024

Aleksandra Foltynowicz Matyba, Institutionen för fysik
”Dubbel-resonansspektroskopi av metan med en optisk frekvenskam”
3,28 miljoner kronor för åren 2021–2024

Leif Jönsson, Kemiska institutionen
”Enzymatisk modifiering av lignin av oxidoreduktaser från vednedbrytande svampar”
3,28 miljoner kronor för åren 2021–2024

Jan Karlsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
”Ett integrerat ramverk för att förstå och prediktera betydelsen av inlandsvatten i kolcykeln”
3,407 miljoner kronor för åren 2021–2024

Jan Larsson, Institutionen för molekylärbiologi
”Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar”
3,211 miljoner kronor för åren 2021–2024

Åsa Strand, Institutionen för fysiologisk botanik
”Etablering av fotosyntes, ett samspel mellan två genom”
4,009 miljoner kronor för åren 2021–2024

László Veisz, Institutionen för fysik
”Icke-linjär attosekundspektroskopi”
3,28 miljoner kronor för åren 2021–2024

Ulrika Westerlind, Kemiska institutionen
”Development of chemical tools to detect, characterize and explore protein sulfoglycobiology”
3,504 miljoner kronor för åren 2021–2024

Etableringsbidrag inom natur- och teknikvetenskap

Matthias Siewert, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
”Drönare och artificiell intelligens som hjälpmedel för att kvantifiera myrornas påverkan på den Arktiska markens kol”
3,2 miljoner kronor för åren 2021–2024

Greger Torgrímsson
”Nya fenomen vid höga intensiteter”
3,8 miljoner kronor för åren 2021–2024


Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Bert Jonsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
”Pedagogisk neurovetenskap: vad vet vi och hur ser framtiden ut?”
400 000 kronor för åren 2021–2022

Eva Mårell-Olsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
”Att främja interaktion och inkludering med AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka”
400 000 kronor för åren 2021–2022

Sara Carlbaum
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 83
Johanna Lönngren
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 69
Magnus Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 56
Ove Axner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 54
Johanna Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 27
Leif Jönsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 11
Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02
Jan Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 85
Åsa Strand
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 14
László Veisz
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 62
Ulrika Westerlind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 15
Matthias Siewert
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 78
Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12
Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32